Move Fast - การลงโฆษณา ทาง LINE - จ้างรายเดือน

0

1.การขยายฐานลูกค้าทาง LINE 2.การทดสอบคอนเทนต์อย่างน้อย 5 คอนเทนต์ 3.การทดสอบรูปภาพ 5 รูปภาพ 4.เมื่อได้คอนเทนต์ที่ใช่ รูปภาพที่ใช่ นำไปสู่ลูกค้าที่ใช่ 5.ลงโฆษณา ตามกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือ จากข้อมูลที่ได้เก็บไว้ 6.ขยายไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ด้วย LINE 7.นำลูกค้ามาเข้าใน LINE OA 8.ต่อจากนั้น ขึ้นอยู่กับการปิดการขายตามความสามารถของแอดมินและราคาต่อคลิก ที่ควบคุมไม่ได้ 9.คนไทยใช้ LINE 53 ล้านคน ระบบลงโฆษณาทาง LINE ยังไม่ปิดกั้น ต้นทุนต่อคลิกต่ำกว่าที่อื่นๆ 10.ความแม่นยำ เนื่องจาก 1 คน: 1 LINE ทำให้ความแม่นยำมากกว่า 11.รายงานวิเคราะห์ ปรับแผนทุก 3 วัน เพื่อปรับได้ทันสถานการณ์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Move Fast - การลงโฆษณา ทาง LINE - จ้างรายเดือน

  • 1. ขายใคร ขายสินค้าอะไร มีหน้าร้าน ราคาเท่าไร การทำการตลาดที่ไหนบ้าง มี LINE OA หรือไม่ ถามข้อมูลเบื้องต้น
  • 2. วิเคราะห์ลูกค้าจาก LINE OA เพื่อระบุ เพศ อายุ พื้นที่ ความสนใจ หรือยังไม่มีผู้ติดตาม/ลูกค้าเลย
แพ็กเกจ
Package - Basic การลงโฆษณา฿ 15,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.วิเคราะห์ตนเอง จากข้อมูลใน LINE OA กรณีที่มีลูกค้าในระบบ นำไปสู่การยิงหาลูกค้าหลัก 2.วิเคราะห์คู่แข่ง 3 คู่ เพื่อเป็นพื้นฐานในการยิงโฆษณา 3.การทดสอบคอนเทนต์ 5 คอนเทนต์ & รูปภาพ 5 รูป แล้วค่อยๆปิด ทีละ 1 ตัว หารูป&คอนเทน๖์ที่ใช่ 4.รายงานวิเคราะห์ ทุก 3 วัน 5.ประชุมปรับกลยุทธ์ ทุก 7 วัน 6.ควรตั้งฐานทัพให้พร้อมก่อนลงมือ ลงโฆษณา เช่น ระบบ LINE OA และระบบข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ซึ่งไม่รวมใน Package นี้ 7.ไม่รวมตอบแชทลูกค้า 8.แถม e-book หลักการบรอดแคสต์ ทาง LINE 9.Content is King, Money is Queen


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Pakage-Pro การลงโฆษณา แบบต่อเนื่อง 3 เดือน฿ 40,000
ระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน

1.วิเคราะห์ตนเอง จากข้อมูลใน LINE OA กรณีที่มีลูกค้าในระบบ นำไปสู่การยิงหาลูกค้าหลัก 2.วิเคราะห์คู่แข่ง 3 คู่ เพื่อเป็นพื้นฐานในการยิงโฆษณา 3.การทดสอบคอนเทนต์ 5 คอนเทนต์ & รูปภาพ 5 รูป แล้วค่อยๆปิด ทีละ 1 ตัว หารูป&คอนเทน๖์ที่ใช่ 4.รายงานวิเคราะห์ ทุก 3 วัน 5.ประชุมปรับกลยุทธ์ ทุก 7 วัน 6.ไม่รวมระบบ LINE OA และระบบข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ซึ่งไม่รวมใน Package นี้ 7.ไม่รวมตอบแชทลูกค้า 8.จ้างลงโฆษณา 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง 9.แถม e-book หลักการบรอดแคสต์ ทาง LINE 10.แถม คอร์สออนไลน์ - 191 Canva


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Package - expert แบบต่อเนื่อง 6 เดือน฿ 80,000
ระยะเวลาในการทำงาน 180 วัน

1.วิเคราะห์ตนเอง จากข้อมูลใน LINE OA กรณีที่มีลูกค้าในระบบ นำไปสู่การยิงหาลูกค้าหลัก 2.วิเคราะห์คู่แข่ง 5 คู่ หาจุดอ่อน จุดแข็ง 3.การทดสอบคอนเทนต์ 5 คอนเทนต์ & รูปภาพ 5 รูป แล้วค่อยๆปิด ทีละ 1 ตัว หารูป&คอนเทน๖์ที่ใช่ 4.รายงานวิเคราะห์ ทุก 3 วัน 5.ประชุมปรับกลยุทธ์ ทุก 7 วัน 6.ไม่รวมการตั้งค่าระบบ LINE OA และระบบข้อความตอบกลับอัตโนมัติ 7.ไม่รวมการแชทตอบลูกค้า 8.แถม คอร์สออนไลน์ - การลงโฆษณา ทาง LINE ด้วยตนเอง 9.แถม e-book หลักการบรอดแคสต์ ทาง LINE 10.แถม คอร์สออนไลน์ - 191 Canva


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!