Landscape design

งานออกแบบภูมิทัศน์ (Landscape design) scale งานสวนบ้าน sketchup 3 D model render ภาพ exterior perspective ด้วยโปรแกรม Lumion 8

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Landscape design

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้ง scope รายละเอียดงานเบื้องต้น
  • 2. ประมาณราคาแบบเบื้องต้น และส่งใบเสนอราคาให้พิจรณา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท ราคาปรับตามระยะเวลาและปริมาณงาน

ฟรีแลนซ์
Suphawan

รับตกแต่ง ลงสี งานสถาปัตยกรรม /ขึ้น skat up ทำเพจสำหรับประกวด / แบบนำเสนอ

04/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน