รับคำนวน Financial Feasibility Study ทุกธุรกิจ

- ลูกค้าที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ แล้วต้องการคำนวน Clash Flow ของธุรกิจล่วงหน้า 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี เพื่อทราบความเป็นไปของธุรกิจในอนาคต - ธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจซื้อมาขายไป ฯลฯ สามารถทำได้ - รับประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อตั้งราคาขาย หรือเสนอราคาเข้าซื้อ ในราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสม - สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ผลการวิเคราะห์ทางการเงิน แบบ Base case, Best case, Worst case และ ผลสรุป Summary Analysis - รับประมาณการราคาก่อสร้างอาคาร ตึก อาพาร์ทเม้นท์ โรงแรม บ้าน และรับถอด BOQ เพื่อยี่นธนาคาร - รับเขียนแผนธุรกิจเพื่อยื่นกู้ธนาคาร - เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการที่เปิดกิจการแล้ว และกำลังมองหาธุรกิจใหม่แล้วต้องการทำ Feasibility ก่อนการเริ่มธุรกิจ ขั้นตอนการจ้าง 1) คุยปรึกษางานทางอินบ็อกของ Fastwork 2) ชำระเงินเข้าระบบของ fastwork 3) สรุปงานขั้นสุดท้าย ส่งงานให้ผู้จ้าง เป็น file PDF. ไปยังอีเมล์ของผู้จ้าง

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สิ่งที่จะส่งมอบคือ File PDF ดังต่อไปนี้ 1) ข้อมูลทางการเงินของธุรกิจทั้งหมด ตั้งแต่รายรับทั้งหมด Total Incomes รายจ่ายทั้งหมด Total Expenses และ Net operating Income ประมาณการล่วงหน้า 1 - 10 ปี ล่วงหน้า 2) Forecast มูลค่าของธุรกิจ เพื่อเจ้าของธุรกิจต้องการตั้งราคาขายธุรกิจ 3) ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ทั้ง NPV ,IRR , ROI, ROE, DSCR, DTI และอื่นๆ เพื่อให้เจ้าของโครงการหรือธนาคารได้วิเคราะห์ 4) กราฟข้อมูลทางการเงินที่สำคัญต่างๆ สำหรับเจ้าของกิจการดูเป็นข้อมูลเพื่อวางแผน

ฟรีแลนซ์
Virabiphum

รับจ้างออกแบบเขียนแบบบ้าน พร้อมรายการคำนวนโครงสร้าง เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับทางราชการ รับทำ Financial feasibility study ทุกธุรกิจ

03/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
16 ครั้ง
ขายได้
58 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน