ออกแบบ Banner(ป้ายโฆษณา) ใช้งานบน Social Media (Facebook ,Line ,IG)

ออกแบบ Banner ใช้งานบน Social Media เพื่อใช้โพสโฆษณาให้ผู้ใช้งานรายอื่นได้รับรู้ถึงสินค้าและบริการของทางร้าน หรือ ทางเพจ คุณภาพงาน - มีความเรียบร้อย - รวดเร็ว - ใส่ใจรายละเอียด แนวทางการทำงาน - กำหนดเงื่อนไขในการทำงานก่อนตกลงรับงาน - ความคิดที่ได้ในการทำงาน สามารถกำหนดเองได้ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม งานแต่ละชิ้น สามารถแก้ได้ 3 ครั้ง ในจุดที่ไม่เกิน 10% ของขนาดงาน หากต้องการแก้ไขเกิน 3 ครั้ง คิดค่าแก้ไขงาน เพิ่มเติม 50 - 200 บาท (วัดจากความยากง่ายในการแก้ไข)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ Banner(ป้ายโฆษณา) ใช้งานบน Social Media (Facebook ,Line ,IG)

  • 1. สอบถามรายละเอียด เช่น กำหนดการ ระยะเวลา
  • 2. สอบถามรายละเอียด เช่น เนื้อหางาน สิ่งที่ต้องการ
แพ็กเกจ
งาน 3 ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์งาน - .PSD (ไฟล์ต้นฉบับ) จำนวน 3 ไฟล์ - .JPEG/.JPG จำนวน 3 ไฟล์

งาน 8 ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ไฟล์งาน - .PSD (ไฟล์ต้นฉบับ) จำนวน 8 ไฟล์ - .JPEG/.JPG จำนวน 8 ไฟล์

งาน 25 ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 12 วัน

ไฟล์งาน - .PSD (ไฟล์ต้นฉบับ) จำนวน 25 ไฟล์ - .JPEG/.JPG จำนวน 25 ไฟล์

ฟรีแลนซ์
ศุภวิชญ์

ชื่อ นายศุภวิชญ์ ขุนบุญจันทร์ จบการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขรานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขา การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความถนัด ในด้านการออกแบบเว็ปไซต์ในด้านของผู้ใช้งาน และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ความต้องการในการทำงาน เพื่อฝึกความสามารถตนเอง

04/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน