รับทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ แปลผล spss , Concept Paper ผลงานวิชาการราชการ

- วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วิจัย สาขารัฐประศาตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ - แปลผล spss - เอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper), บทความวิจัย - เอกสารผลงานวิชาการ ผลงานราชการ และเอกสารประกอบการสอน - งานนำเสนอ Power point - Project จบ , การบ้านทั่วไป - งานค้นหาข้อมูล - งานด่วน - งานรวมเล่ม, งานจัดหน้า, งานแก้ไข

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ แปลผล spss , Concept Paper ผลงานวิชาการราชการ

  • 1. พูดคุย รายละเอียดเนื้อหา หัวข้อ งานที่ต้องการจ้าง
  • 2. ตรวจสอบเนื้อหา รายละเอียด ขอบเขตของงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

จำนวนไฟล์งานตามที่ตกลง PDF, Word, PowerPoint ไฟล์ภาพตัวอย่างงานหากลูกค้าต้องการตรวจสอบความถูกต้อง การแก้ไขงานตามขอบเขตงานเดิม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ฟรีแลนซ์
supattra

ประสบการณ์ในการรับพิมวิจัย บทความ Powerpoint ผลงานวิชาการ ผลงานราชการ แปลผลspss รวมถึงเอกสารประกอบการสอน Concept Paper งานด่วน งานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา ปรึกษาพูดคุยต่อรองได้ค่ะ

05/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
22 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน