แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

- แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เริ่มต้นราคาหน้าละ 250 บาท - รับเฉพาะฟ้อนท์ Times New Roman 16 - ไฟล์ที่จะได้รับ (.DOC,.PDF) - รับงานเขียนเฉพาะ : นิยาย, เรื่องสั้น, ข่าวต่างๆ, บทความแฟชั่น, เครื่องสำอาง, วิทยาศาสตร์, บ้านและสวน, ไอที และอื่นๆ - 1 หน้า ใช้เวลาแปลประมาณ 1-2 วัน แล้วแต่ความยากง่ายของงาน - โดยนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ภาควิชาภาษาอังกฤษ เกรดวิชาแปลอังกฤษเป็นไทย A หรือ 4.00 - EF SET English Certificate (B2 Upper intermediate)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

  • 1. รับเนื้อหาเพื่อประเมินราคางาน
  • 2. แปลบทความ เรื่องสั้นและนิยาย
แพ็กเกจ
250 บาทต่อ 1 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ราคา 250 บาทต่อ 1 หน้า - รับเฉพาะฟ้อนท์ Times New Roman 16 - ไฟล์ที่จะได้รับ (.DOC,.PDF) - รับงานเขียนเฉพาะ : เรื่องสั้น, ข่าวต่างๆ, บทความแฟชั่น, เครื่องสำอาง, วิทยาศาสตร์, บ้านและสวน, ไอที และอื่นๆ - 1 หน้า ใช้เวลาแปลประมาณ 1-2 วัน แล้วแต่ความยากง่ายของงาน

เหมาๆสุดคุ้ม10หน้า 2000 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

- แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ราคา 2000 บาท 10 หน้า หน้าต่อไปคิดหน้าละ 225 - รับเฉพาะฟ้อนท์ Times New Roman 16 - ไฟล์ที่จะได้รับ (.DOC,.PDF) - รับงานเขียนเฉพาะ : นิยาย, เรื่องสั้น, ข่าวต่างๆ, บทความแฟชั่น, เครื่องสำอาง, วิทยาศาสตร์, บ้านและสวน, ไอที และอื่นๆ - 1 หน้า ใช้เวลาแปลประมาณ 1-2 วัน แล้วแต่ความยากง่ายของงาน

แปลระยะยาว
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

- แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ราคา 5000 บาท 30 หน้า หน้าต่อไปคิดหน้าละ 215 บาท - รับเฉพาะฟ้อนท์ Times New Roman 16 - ไฟล์ที่จะได้รับ (.DOC,.PDF) - รับงานเขียนเฉพาะ : นิยาย, เรื่องสั้น, ข่าวต่างๆ, บทความแฟชั่น, เครื่องสำอาง, วิทยาศาสตร์, บ้านและสวน, ไอที และอื่นๆ - 1 หน้า ใช้เวลาแปลประมาณ 1-2 วัน แล้วแต่ความยากง่ายของงาน

ฟรีแลนซ์
Supaporn

นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยกรุงเทพชั้นปีที่ 4

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
50 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน