วิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี

วิเคระห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขี้นเพื่อสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน เช่น การปรับระบบ POM เพื่อให้กระชับรวดเร็ว ลดต้นทุน การทำ BMC เพื่อให้เห็นองค์กรได้ชันเจนมากยิ่งขั้น สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างตรงจุด รวมไปถึงการทำแผนธุรกิจ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี

  • 1. ขอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนั้น ปัญหาที่ต้องการแก้หรือสิ่งที่ต้องการ
  • 2. วิเคราห์ข้อมูล และส่งตัวอย่าง
แพ็กเกจ
แผนกลยุทธ์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แผนกลยุทธ์ เป็น PDF. และการนำไปใช้จริงโดยการโค้ชผ่านข้อความหรือวีดีโอคอล หนึ่งชั่วโมง

แผนธุรกิจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แผนภาพรวมของธุรกิจทั้งหมด เพื่อนำเป็นฐานข้อมูลต่อยอด มีการประมาณการยอดขาย จุดคุ้มทุน กระแสเงินสด โดยจะให้ เป็นไฟล์ PDF และการทำสไลด์ Power Poing ไม่เกิน 10 หน้าสำหรับนำเสนอรายงานเพื่อขอกู้

แบบการบริหารจัดการที่ดี
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

กรณีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ จะมีการวางแผนและแนวทางการแก้ไข การควบคุมปัญหานั้นตามแนวทาง Poka-yake แผนการดำเนินงาน ฃ PDF และแผนการ QFD ไฟล์ PDF

ฟรีแลนซ์
Supanut

ให้คำปรึกษาด้านการบริหารร้านอาหาร กาแฟ Cafe และงานบริการต่างๆ จากประสบการณ์ทำงาน ในบริษัทในเครือไมเนอร์ฟู๊ดกรุ๊ป(Manament Manager Swensen'S) ไทยเบฟเวอร์เรจ(ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจชุมชน) บริษัทยูนิคอร์ท (ประเทศไทย)จำกัด ในตำแหน่ง พนักงานขาย (Top Sale)

05/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน