รับตัดเว็บไซต์จากไฟล์รูปภาพประเภทต่าง ๆ || หน้าเว็บแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลลงใน Google Sheet

## ตัดเว็บไซต์จากไฟล์รูปภาพประเภทต่าง ๆ - ตัดเว็บไซต์จากไฟล์ PSD, Figma หรือไฟล์รูปภาพประเภทอื่น ๆ ที่ลูกค้าออกแบบมา ให้เป็นไฟล์หน้าเว็บ (HTML, CSS, JS) - พร้อมทำ Responsive เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายกับอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ - มีอัปเดตสถานะงานเป็นระยะ - ระยะเวลาในการทำและราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดของงาน ** สิ่งที่ต้องเตรียม - ไฟล์ PSD, Figma หรือไฟล์รูปภาพประเภทอื่น ๆ ที่ลูกค้าออกแบบมาแล้ว - ไฟล์ Logo หรือ รูปภาพ ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในเว็บไซต์ ## หน้าเว็บแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลลงใน Google Sheet รับทำหน้าเว็บแบบฟอร์ม หรือระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ Google App Script บันทึกข้อมูลลงใน Google Sheet สำหรับงานขนาดเล็กถึงกลาง - สามารถออกแบบหน้าตามาให้เราทำเป็นหน้าเว็บ หรือพูดคุยเพื่อให้เราขึ้นหน้าเว็บให้ได้ - สามารถเขียนเป็นหน้าเว็บบันทึกข้อมูลลงใน Google Sheet หรือดึงข้อมูลจาก Google Sheet มาแสดงบนหน้าเว็บได้ - สอบถามรูปแบบการทำงานของระบบก่อนได้ - มีการอัปเดตสถานะงานให้เป็นระยะ - ระยะเวลาในการทำและราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตัดเว็บไซต์จากไฟล์รูปภาพประเภทต่าง ๆ || หน้าเว็บแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลลงใน Google Sheet

  • 1. ติดต่อพูดคุยรายละเอียดต่าง ๆ ของงาน เช่น ไฟล์ดีไซน์งาน ขนาดงาน วันเวลาในการทำ และราคา
  • 2. ลูกค้าส่งไฟล์ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในหน้าเว็บไซต์ เช่น ไฟล์ Logo
แพ็กเกจ
ตัดเว็บไซต์จากไฟล์รูปภาพประเภทต่าง ๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ไฟล์ HTML CSS JS และไฟล์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้บนหน้าเว็บไซต์ - ระยะเวลาและราคาขึ้นอยู่กับขนาดงาน - หลังส่งมอบงานหากมีส่วนไหนต้องแก้ไข สามารถติดต่อพูดคุยได้ โดยจะแก้ไขให้ตามแต่กรณี และตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลลงใน Google Sheet
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ไฟล์ HTML CSS JS และไฟล์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้บนหน้าเว็บไซต์ - ไฟล์ Google Sheet และ Google Script โดยเป็นการโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของให้ G-mail ของลูกค้า - หลังส่งมอบงานหากมีส่วนไหนต้องแก้ไข สามารถติดต่อพูดคุยได้ โดยจะแก้ไขให้ตามแต่กรณี และตามความเหมาะสม - ระยะเวลาและราคาขึ้นอยู่กับขนาดงาน

ระบบบันทึกข้อมูลลงใน Google Sheet และนำข้อมูลจาก Google Sheet มาแสดงบนหน้าเว็บ
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

- ไฟล์ HTML CSS JS และไฟล์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้บนหน้าเว็บไซต์ - ไฟล์ Google Sheet และ Google Script โดยเป็นการโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของให้ G-mail ของลูกค้า - หลังส่งมอบงานหากมีส่วนไหนต้องแก้ไข สามารถติดต่อพูดคุยได้ โดยจะแก้ไขให้ตามแต่กรณี และตามความเหมาะสม - ระยะเวลาและราคาขึ้นอยู่กับขนาดงาน

ฟรีแลนซ์
Supanat

สามารถทำหน้าเว็บไซต์ตามที่ได้รับโดยใช้ HTML, CSS, Javascript และเขียนระบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น ฟอร์มลงทะเบียนเข้าสถานที่ โดยบันทึกข้อมูลลงใน Google Sheet โดยใช้ Google App Script ได้

02/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน