รับจ้างพัฒนาระบบ/เว็บไชต์/Web API/โปรเจคเว็บแอพพลิเคชั่น IoT (ESP8266)

***ไม่รับทำเว็บไชต์ผิดกฎหมายทุกชนิด 1) รับพัฒนาระบบและ Web API ด้วยภาษา PHP และ Node.js ตัวอย่างงาน https://webapp-25db1.web.app/ 2) เว็บไซต์ 1 หน้าจอ (มี API ดึงข้อมูลมาแสดงผล/ไม่มี Database) ตัวอย่างงาน https://supakjack.github.io/info/ 3) โปรเจคเว็บแอพพลิเคชั่น Iot - ESP8266 วัดอุณหภูมิและความชื้นด้วย DTH11 ตัวอย่างงาน https://github.com/supakjack/esp8266-dth11-temp-humidity-iot-project

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจ้างพัฒนาระบบ/เว็บไชต์/Web API/โปรเจคเว็บแอพพลิเคชั่น IoT (ESP8266)

  • 1. สกัดความต้องการจากลูกค้า
  • 2. ออกแบบและวิเคราะระบบ (1-7 วัน)
แพ็กเกจ
เว็บไซต์ 1 หน้าจอ (API ดึงข้อมูลมาแสดงอย่างเดียวและไม่มี Database)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- เว็บไซต์ 1 หน้าจอตามความต้องการของลูกค้า - มีการทำงานที่เรียกใช้ API แบบดึงข้อมูลมาแสดงได้ไม่เกิน 4 การทำงาน เช่น ดึงข้อมูลโพสต์ข่าว , ดึงข้อมูลรายงานอากาศ เป็นต้น - ไม่มีการทำ DataBase ให้ - หากต้องการหน้าจอเพิ่มให้สั่งแพ็คเกจนี้ซ้ำ

โปรเจค Iot - ESP8266 วัดอุณหภูมิและความชื้นด้วย DTH11
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- เว็บแอพพลิเคชั่น 1 ตัวทำงานผ่าน WIFI ที่สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้น - ลูกค้าสามารถให้ปรับแก้ไข้หน้าตาเว็บแอพพลิเคชั่นได้ - ได้รับไฟล์ที่ใช่ในการเขียนโปรแกรมของ ESP8266 และเว็บแอพพลิเคชั่นทั้งหมด - ให้ครับปรึกษาในการติดตั้งเว็บแอพพลิเคชั่นครั้งแรก(ตัวซอฟต์แวร์จะมีการทดสอบและอัดวีดีโอให้ลูกค้าดูว่าใช้งานได้จริงกับตัวอุปกรณ์) - บริการให้คำปรึกษาในการซื้ออุปกรณ์เบื่องต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของตัวอุปกรณ์ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองและปัญหาจากอุปกรณ์ที่ลูกค้าซื้อมาเอง ลูกค้าจะต้องแก้ปัญหาเอง

พัฒนาระบบอย่างเดียว (ไม่มีเซิฟเวอร์ให้)
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

- ระบบ 1 ระบบตามความต้องการของลูกค้า - มีทีม UX/UI ช่วยในการออกแบบหน้าจอ - ฐานข้อมูลใช้ MySQL หรือ MongoDB จำนวน1 ฐานข้อมูล - สามารถเลือกภาษา PHP โดยใช้เฟรมเวิร์ค Codeigniter 3 และ jQuery - สามารถเลือก Node.js ในการพัฒนาโดยใช้ Vue.js - มี CSS Framework ให้เลือก (Vuetify , Boostrap 5) - มี GitHub แบบ Private ของโปรเจค **คิดเพิ่ม 2000 บาทสำหรับระบบสมาชิก เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/เข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ

ฟรีแลนซ์
SUPAK

จบเกียรตินิยมอันดับ 1 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับพัฒนาระบบ (ไม่รับทำเว็บไชต์ผิดกฎหมาย)

04/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
7 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน