พัฒนาระบบ เว็บไชต์ และ Web API

1) รับพัฒนาระบบและ Web API ด้วยภาษา PHP และ Node.js (Express.js , Vue.js , Codigniter) ตัวอย่างงาน 1.1) https://tiwcode.com/demo/ex02/ 1.2) https://tiwcode.com/demo/ex03/ 1.3) https://webapp-25db1.web.app/ 2) เว็บไซต์ 1 หน้าจอ (มี API ดึงข้อมูลมาแสดงผล ไม่มี Database แต่ใช้ Google sheet แทนได้) ตัวอย่างงาน 2.1) https://supakjack.github.io/check-3-files/ 2.2) https://supakjack.github.io/info/ 3) โปรเจคเว็บแอพพลิเคชั่น Iot - ESP8266 วัดอุณหภูมิและความชื้นด้วย DTH11 ตัวอย่างงาน - https://github.com/supakjack/esp8266-dth11-temp-humidity-iot-project * สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ https://www.facebook.com/sjdevth/

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พัฒนาระบบ เว็บไชต์ และ Web API

  • 1. สกัดความต้องการจากลูกค้า
  • 2. ออกแบบและวิเคราะระบบ (1-7 วัน)
แพ็กเกจ
เว็บไซต์ 1 หน้าจอ (API ดึงข้อมูลมาแสดงอย่างเดียวและไม่มี Database)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- เว็บไซต์ 1 หน้าจอตามความต้องการของลูกค้า - มีการทำงานที่เรียกใช้ API แบบดึงข้อมูลมาแสดงได้ไม่เกิน 4 การทำงาน เช่น ดึงข้อมูลโพสต์ข่าว , ดึงข้อมูลรายงานอากาศ เป็นต้น - ไม่มีการทำ DataBase ให้ - หากต้องการหน้าจอเพิ่มให้สั่งแพ็คเกจนี้ซ้ำ

พัฒนาระบบหรือโปรเจคตามความต้องการ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

- ระบบ 1 ระบบตามความต้องการของลูกค้า - มีทีม UX/UI ช่วยในการออกแบบหน้าจอ - ฐานข้อมูลใช้ MySQL หรือ MongoDB จำนวน1 ฐานข้อมูล - สามารถเลือกภาษา PHP โดยใช้เฟรมเวิร์ค Codeigniter 3 และ jQuery - สามารถเลือก Node.js ในการพัฒนาโดยใช้ Vue.js - มี CSS Framework ให้เลือก (Vuetify , Boostrap 5 ,Vuesax) - มี GitHub แบบ Private ของโปรเจค **คิดเพิ่ม 1000 บาทสำหรับระบบสมาชิก เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/เข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ **มีบริการช่วยหาเซิฟเวอร์และจดโดเมน (ลูกค้าออกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ่มเอง)

ฟรีแลนซ์
SUPAK

จบเกียรตินิยมอันดับ 1 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทำงานที่บริษัท index living mall ตำแหน่ง Developer

04/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน