สอนเขียนโปรแกรม เว็บไซต์ พัฒนาระบบและออกแบบวิเคราะห์ระบบ

1) สอนเขียนโปรแกรมภาษา C , C++ , PHP , JavaScript , HTML , CSS , Node.js , SQL และ Vue.js เป็นต้น 2) สอนสร้างเว็บไซต์ด้วย Boostrap 5 + HTML + CSS + Javascript 3) สอนพัฒนาระบบด้วย Php หรือ Node.js 4) สอนการออกแบบวิเคราะห์ระบบโดยใช้ UML (Unified Modeling Language)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนเขียนโปรแกรม เว็บไซต์ พัฒนาระบบและออกแบบวิเคราะห์ระบบ

  • 1. สอบผู้เรียนว่าอยากเรียนรู้เกี่ยวกับอะไร ด้วยเครื่องมืออะไร
  • 2. วางแผนและกำหนดเวลาเรียน
แพ็กเกจ
สอนเขียนโปรแกรมและสอนเขียนเว็บไซต์
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1) สอนเขียนโปรแกรม - ผู้เรียนสอบถามภาษาที่อยากเรียนหรือเลือกภาษา C , C++ , PHP , SQL , JavaScript , JQuery , HTML , CSS , Node.js และ Vue.js 2) สอนเขียนเว็บไซต์ - ผู้เรียนสอบจะได้เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML , CSS , BOOTSTRAP และ JavaScript - ผู้สอนจะกำหนดขอบเขตเนื้อหาให้ผู้เรียนซึ่งจะเรียนออนไลน์ผ่าน Discord - มอบไฟล์และเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนให้ผู้เรียนฟรี - ผู้เรียนสามารถอัดวีดีโอหน้าจอเก็บไว้ดูย้อนหลังได้ แต่ไม่อนุญาตให้แชร์กับผู้อื่น - ค่าสอนคิดชั่วโมงละ 500 บาท ต่อ 1 วัน

สอนพัฒนาระบบด้วย Php หรือ Node.js
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1) พัฒนาระบบด้วย PHP - จะใช้ Codeigniter 3 เป็นเครื่องมือในการสอน 2) พัฒนาระบบด้วย Node.js - จะใช้ Express.js และ Vue.js เป็นเครื่องมือในการสอน - สอนโดยการพาทำระบบจัดการสมาชิกหรือระบบอื่น ๆ ตามที่ตกลงซึ่งจะเรียนออนไลน์ผ่าน Discord - มอบไฟล์และเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนให้ผู้เรียนฟรี - ผู้เรียนสามารถอัดวีดีโอหน้าจอเก็บไว้ดูย้อนหลังได้ แต่ไม่อนุญาตให้แชร์กับผู้อื่น - ค่าสอนคิดชั่วโมงละ 1000 บาท ต่อ 1 วัน

สอนการออกแบบวิเคราะห์ระบบโดยใช้ UML (Unified Modeling Language)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แผนภาพที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ โดยใช้ UML มีดังนี้ 1) แผนภาพ Use Case Diagram 2) แผนภาพ Activity Diagram 3) แผนภาพ Sequen Diagram 4) แผนภาพ Class Diagram 5) แผนภาพ ER Diagram - เรียนโดยการจำลองสถานการณ์ว่าได้รับความต้องการจากลูกค้า และนำมาออกแบบเเละวิเคราะห์ระบบ ซึ่งจะเรียนออนไลน์ผ่าน Discord - มอบไฟล์และเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนให้ผู้เรียนฟรี - ผู้เรียนสามารถอัดวีดีโอหน้าจอเก็บไว้ดูย้อนหลังได้ แต่ไม่อนุญาตให้แชร์กับผู้อื่น - ค่าสอนคิดชั่วโมงละ 1000 บาท ต่อ 1 วัน

ฟรีแลนซ์
SUPAK

จบเกียรตินิยมอันดับ 1 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน