รับจ้างเขียนโปรแกรม ทำโปรเจค C , C++

1) รับจ้างทำโปรเจคภาษา C , C++ ในรูปแบบ console application 2) รับจ้างเขียนโปรแกรมภาษา C , C++ แก้โจทย์ปัญหา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจ้างเขียนโปรแกรม ทำโปรเจค C , C++

  • 1. สอบถามโจทย์และเงื่อนไขของลูกค้า
  • 2. ตกลงราคาและเริ่มทำ
แพ็กเกจ
โปรเจคโปรแกรมภาษา C/C++
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C/C++ จำนวน 1 โปรเจค - ได้รับไฟล์ที่ใช่ในการเขียนโปรแกรมทั้งหมด - ได้รับไฟล์ .exe

แก้โจทย์ปัญหาการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C/C++ สำหรับแก้โจทย์จำนวนไม่เกิน 10 ข้อ - ได้รับไฟล์ที่ใช่ในการเขียนโปรแกรมทั้งหมด - ได้รับไฟล์ .exe

ฟรีแลนซ์
SUPAK

จบเกียรตินิยมอันดับ 1 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน