บริการหากลุ่มตัวอย่าง หาคนตอบแบบสอบถามหรืองานวิจัย เก็บ insight จากผู้ใช้งานโดยตรง

บริการที่เรามี 1. Quantitative บริการหากลุ่มตัวอย่าง หาคนตอบแบบสอบถาม งานวิจัยบริษัท งานวิจัยนักศึกษาต่างๆ ลูกค้าได้รับชิ้นงานเป็นข้อมูลดิบในรูปแบบของ google sheet 2. Qualitative บริการหากลุ่มตัวอย่างเข้าสัมภาษณ์ ทดลองใช้งานเว็บไซต์ ทำ user research, user interview, uasbility testing ลูกค้าได้รับชิ้นงานเป็นลิ้งก์ในการโทรออนไลน์กับผู้เข้าร่วมทดสอบ กลุ่มตัวอย่างที่คุณกำหนดได้เอง ✅ สามารถกำหนด Focus group, persona, demographic ของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการได้เลย เช่น อายุ เพศ อาชีพ รายได้ เขตที่อยู่อาศัย เป็นต้น ✅ กำหนดจำนวนได้เองทั้ง Quantitative และ Qualitative เริ่มต้นขั้นต่ำ 10 คนต่องาน ✅ ใช้เวลาเพียง 1-3 วัน หรืออย่างไวภายใน 3 ชั่วโมง !! (ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับความละเอียดอ่อนของกลุ่มตัวอย่าง) ✨ ถ้าลูกค้ายังไม่มีแบบสอบถาม ทางเราสามารถจัดทำให้ได้และมีค่าบริการเพิ่มเติม ✨ หากต้องการให้ทำ Infographic สรุปข้อมูลทางเราสามารถจัดทำให้ได้และมีค่าบริการเพิ่มเติม *สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามหรือเข้าร่วมการสัมภาษณ์ เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ email

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการหากลุ่มตัวอย่าง หาคนตอบแบบสอบถามหรืองานวิจัย เก็บ insight จากผู้ใช้งานโดยตรง

  • 1. คุยรายละเอียดของแบบสอบถาม ลักษณะกลุ่มตัวอย่างและจำนวนที่ลูกค้าต้องการ *หากลูกค้ายังไม่มีแบบสอบถาม ต้องการให้เราทำให้จะมีค่าบริการเพิ่มเติมเริ่มต้น 300 บาท
  • 2. ประเมินราคาวันเวลาและแจ้งแก่ลูกค้า
แพ็กเกจ
หาคนตอบแบบสอบถาม 100 คน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ผลการสำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามที่ลูกค้าต้องการในรูปแบบไฟล์ Excel *สงวนสิทธิ์ในการเข้ามถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าสัมภาษณ์ เช่น ชื่อ สกุล email เบอร์โทรศัพท์

ออกแบบคำถามและหาคนตอบแบบสอบถาม 100 คน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ลิ้งก์ Google form ออกแบบคำถามให้ตรงวัตถุประสงค์ของลูกค้า - ผลการสำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามที่ลูกค้าต้องการในรูปแบบไฟล์ Excel *สงวนสิทธิ์ในการเข้ามถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าสัมภาษณ์ เช่น ชื่อ สกุล email เบอร์โทรศัพท์

หาคนสัมภาษณ์ 10 คน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ลิ้งก์ประชุมออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่างตามที่ลูกค้าต้องการ *สงวนสิทธิ์ในการเข้ามถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าสัมภาษณ์ เช่น ชื่อ สกุล email เบอร์โทรศัพท์

ฟรีแลนซ์
สุณิตตา

มีประสบการณ์การทำงานในสาย Graphic designer, Ux/Ui designer และ Marketing ประสบการณ์การทำงานแบบ In house ทางด้าน Tech, Market research และ Travel ทำงานร่วมกับลูกค้าทั้งต่างชาติและคนไทย

02/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน