เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล

บริการการเก็บข้อมูลและสรุปผลข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียน / การต่อยอดธุรกิจ การตลาด และอื่นๆ ทั้ง 📘วิทยานิพนธ์ (Thesis)/ สารนิพนธ์ (Independent Study) งานวิจัย (Research) / งานโปรเจคต่างๆ (Projects)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล

  • 1. ลูกค้าเตรียมข้อมูลของแบบสอบถาม แบ่งส่วนข้อคำถามให้ชัดเจน แจ้งรายละเอียดคำถาม และรูปแบบคำตอบ และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
  • 2. เลือกรูปแบบที่ต้องการ
แพ็กเกจ
ออกแบบแบบสอบถาม แบบสำรวจ (Questionnaires) Online โดย Google Form
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ออกแบบแบบสอบถาม แบบสำรวจ (Questionnaires) Online โดย Google Form : คิดค่าดำเนินการตามจำนวนข้อคำถาม และความยากง่ายของการออกแบบ - ราคาเริ่มต้นที่ 350 บาท (สำหรับแบบสอบถามไม่เกิน 20 ข้อ) - หากเกิน 20 ข้อขึ้นไป คิดราคาเพิ่มข้อละ 5 บาท - สามารถปรับเรียงข้อคำถาม/แก้ไขข้อมูลแบบสอบถามได้ 2 ครั้ง หมายเหตุ : ราคาที่แสดงเป็นการประมาณการราคาเบื้องต้น ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการออกแบบสอบถาม ความยากง่ายของการออกแบบ

เก็บข้อมูลแบบสอบถาม แบบสำรวจ (Online
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

เก็บข้อมูลแบบสอบถาม แบบสำรวจ (Online) : คิดค่าดำเนินการตามจำนวนข้อคำถาม จำนวนชุด และความยากง่ายของการตอบ - ราคาเริ่มต้นที่ชุดละ 20 บาท (สำหรับแบบสอบถามไม่เกิน 20 ข้อ) - ราคาเริ่มต้นที่ชุดละ 25 บาท (สำหรับแบบสอบถาม 21-30 ข้อ) - ราคาเริ่มต้นที่ชุดละ 30 บาท (สำหรับแบบสอบถาม 31-40 ข้อ) - ราคาเริ่มต้นที่ชุดละ 35 บาท (สำหรับแบบสอบถาม 41-50 ข้อ) - หากเกิน 50 ข้อขึ้นไป คิดราคาเพิ่มข้อละ 5 บาท *รับงานขั้นต่ำ 30 ชุด *จำกัดไม่เกิน 100 ข้อคำถาม

เก็บข้อมูลแบบสอบถาม แบบสำรวจ (กระดาษ)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

: คิดค่าดำเนินการตามจำนวนข้อคำถาม จำนวนชุด และความยากง่ายของการตอบ - ราคาเริ่มต้นที่ชุดละ 40 บาท (สำหรับแบบสอบถามไม่เกิน 20 ข้อ) - หากเกิน 20 ข้อขึ้นไป คิดราคาเพิ่มข้อละ 3 บาท *รับงานขั้นต่ำ 30 ชุด *จำกัดไม่เกิน 100 ข้อคำถาม ** หากต้องการคำตอบในรูปแบบข้อความ ตัวเลข หรือการเขียนบรรยาย อาจจะมีการเพิ่มราคา ตามความยากง่ายของการตอบแบบสอบถาม หมายเหตุ : ราคาที่แสดงเป็นการประมาณการราคาเบื้องต้น ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเก็บข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย และความยากง่ายของแบบสอบถาม แบบสำรวจ

ฟรีแลนซ์
Suninew

บริการการเก็บข้อมูลและสรุปผลข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียน / การต่อยอดธุรกิจ การตลาด และอื่นๆ ทั้ง 📘วิทยานิพนธ์ (Thesis)/ สารนิพนธ์ (Independent Study) งานวิจัย (Research) / งานโปรเจคต่างๆ (Projects) ยินดีพูดคุยให้คำแนะนำค่ะ

08/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน