วิเคราะห์ SPSS

SPSS for Windows (Statistical Package for Social Science) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถบันทึกและสร้างไฟล์ข้อมูลได้ และมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ SPSS

  • 1. รับเนื้อหา
  • 2. ประเมินราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รับเอกสารประเภท Word, Excel ระยะเวลา 7 วัน/50 หน้า

ฟรีแลนซ์
ทิภาพร

ปัจจุบันรับงานอาจารย์ และรับสอนพิเศษทางคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, VB.Net, c++

11/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน