รับทำแผนที่ GIS และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

การจัดการชั้นข้อมูลในแผนที่ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนที่ทางสิ่งแวดล้อม 1. จัดการฐานข้อมูล 2. ทำแผนที่ (2D&3D) 3. Digitize 4. วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำแผนที่ GIS และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

  • 1. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงาน
  • 2. สรุปราคา และระยะเวลาในการดำเนินงาน
แพ็กเกจ
**สำหรับลูกค้าที่มีข้อมูล**
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์ภาพแผนที่นามสกุลไฟล์ตามที่ตกลง

**สำหรับลูกค้าที่ไม่มีข้อมูล**
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์ภาพแผนที่นามสกุลไฟล์ตามที่ตกลง

**รวบรวมข้อมูลทำฐานข้อมูล digitize ข้อมูล**
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟล์งานจะเป็น Shapefile หรือ Geodatabase ตามที่ตกลงกันไว้

ฟรีแลนซ์
Sumethat

จบการศึกษาระดับปริญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม และมีความรู้ด้านภูมิศาสตร์การใช้โปรแกรมทำแผนที่ เช่น ArcGIS QGIS และ Envi เป็นต้น

09/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน