สร้าง/แก้ไข หน้าเว็บ UI HTML JS CSS

ปรับแต่งหน้าเว็บให้เว็บไซต์รองรับหน้าจอได้ทุกขนาด เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีแบบร่างเว็บไซต์อยู่แล้ว ต้องการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนจากแบบร่างเป็นเว็บไซต์จริง สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือไฟล์ .html .css ที่เปิดดูจาก browser ได้ สามารถนำไปแก้ไขหรือพัฒนาต่อได้ตามต้องการ การทำงาน - ตกลงรายละเอียดเว็บไซต์ที่ลูกค้าต้องการ - ลูกค้าส่งข้อมูลที่จำเป็นในการทำเว็บไซต์ - จัดทำ ส่งงานให้ตรวจสอบ และแก้ไข - ปิดงาน ลูกค้าสามารถนำงานไปใช้พัฒนาต่อได้ - โดยผู้จัดทำจะไม่นำไฟล์ภาพหรือเนื้อหาสำคัญไปใช้ในการหาผลประโยชน์อื่นๆ บริการ: ผู้จัดทำมีความรู้เกี่ยวกับ SCSS, Git, Webpack, JS, Bootstrap, Angular, Vue สามารถพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้าง/แก้ไข หน้าเว็บ UI HTML JS CSS

  • 1. พูดคุยรายละเอียดที่ต้องการ
  • 2. ประเมินราคาของเว็บไซต์
แพ็กเกจ
สร้าง/แก้ไข หน้าเว็บ UI HTML JS CSS
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

หน้าเว็บไซต์ที่สวยงามตามต้องการ โดยส่งงานกลับให้ลูกค้าเป็นไฟล์ .html .css .js หน้าเว็บ 3 หน้า

เพิ่มเติมฟังก์ชันการทำงาน JS
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

หน้าเว็บไซต์ที่ทำงานตาม Business Logic ลูกค้าจะต้องเตรียมข้อมูลที่ต้องการไว้เอง (Back-End) โดยส่งงานกลับให้ลูกค้าเป็นไฟล์ .html .css .js หรือลูกค้ามีไฟล์ อยู่แล้วต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติม หากแก้ไขงานมากกว่า 1 หน้า ราคาจะเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม

ฟรีแลนซ์
Sumet

งานประจำคือ web developer ทำหน้าเว็บเป็นอาชีพหลัก (HTML, CSS, JS, webpack, vue, bootstrap, etc) หลังเลิกงานเป็น part-time freelance

07/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน