รับออกแบบตกแต่งภายใน - 3D Perspective - Interior Design

รับทำภาพ Perspective ออกแบบตกแต่งภายใน ด้วยโปรแกรม 3Ds max - vray render งาน Residence,condo,hotel,retail shop และอื่น ๆ *Interior 3D Perspective ราคาเริ่มต้น 3000 บาท ได้ 2 มุม / 2 รูปภาพ ส่งเป็นไฟล์ภาพ jpg หากต้องการมากกว่า 2 มุม คิดเพิ่มมุมละ 700 บาท *ข้อมูลการออกแบบภาพ 3D -ไฟล์แคด -Mood and tone , theme ,concept หรือรูปตัวอย่างที่ต้องการ -Material ที่ต้องการ(หากมี)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบตกแต่งภายใน - 3D Perspective - Interior Design

  • 1. รับ Brief รายละเอียดขอบเขตงาน ประเภทงาน นำเสนอ reference ที่ต้องการต่าง ๆ
  • 2. แจกแจงข้อมูลต่าง ๆ ไฟล์Cad ภาพอ้างอิง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ใน 1 ห้อง Render 2 มุม จะได้ 2 ภาพ ไฟล์ภาพ .jpg ขนาดภาพ 1900x800 หรือ ตามความเหมาะสม ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง ระยะเวลา 3-4 วัน จำนวนภาพ 2 ภาพ

ฟรีแลนซ์
รัชชานนท์

Interior designer - จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน - ทำภาพ Perspective ด้วยโปรแกรม 3ds max - vray render

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน