PRESENTATION เสนอใครก็เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ

► ออกแบบ Presentation ทุกรูปแบบ โดยการ - ออกแบบ - ลดทอนข้อมูล - จัดเนื้อหาในแต่ละหน้า - ทำกราฟฟิกให้น่าสนใจ ► หลักการทำงานของเรา - ออกแบบ Presentation ให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย - เห็นแล้วอยากดูต่อ - อยากฟังการนำเสนองาน - ทำให้ภาพรวมงานออกมาดี ► ประเภทงาน - Company Profile - Research - Lecture / Teaching - Etc. ►โปรแกรมที่ใช้ทำ (แจ้งโปรแกรม ขอไฟล์ทำงานต่อได้) | Powerpoint | Illustrtor | Photoshop ► โปรแกรม Powerpoint - แบบเรียบง่าย ไม่ลูกเล่นเยอะ เหมาะสำหรับงานโปรไฟล์ ส่งต่อง่าย - แบบมีลูกเล่น Animation เหมาะสำหรับงานพิเศษๆ เจาะจงทำ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ PRESENTATION เสนอใครก็เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ

  • 1. ลูกค้าส่งไฟล์ข้อมูลงาน/สไลด์เก่า พร้อมทั้งบอกขอบเขตงานและรายละเอียดงาน
  • 2. บอกวัตถุประสงค์ในการนำเสนองาน (เป็นงานแบบไหน: ทางการ, เสนอลูกค้า, เสนอเจ้านาย, เสนออาจารย์, เสนองานหน้าห้อง หรือสไลด์สอน) มีเวลาในการพรีเซ้นต์งานไหม กี่นาที
แพ็กเกจ
Presentation ทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

● Presentation ทั่วไป คือ งานพรีเซ้นท์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายงานลูกค้า, ไม่เกี่ยวข้องกับงานพาณิชย์ต่างๆ ● Powerpoint: ลูกค้าจะได้ไฟล์ Powerpoint, PDF ● Illustrator: ลูกค้าจะได้ไฟล์ AI, PDF ● ราคาเริ่มต้น 1000฿ ไม่เกิน 20 สไลด์ ● สามารถแก้ไขรูปแบบงานได้ 2 ครั้ง ครั้งถัดไปคิดครั้งละ 100฿

Company Profile
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

● Company Profile คือ งานพรีเซ้นท์ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของบริษัท มีจุดมุ่งหมายเสนอข้อมูลขายลูกค้า, งานพาณิชย์ต่างๆ ● Powerpoint: ลูกค้าจะได้ไฟล์ Powerpoint, PDF ● Illustrator: ลูกค้าจะได้ไฟล์ AI, PDF ● ราคาเริ่มต้น 2000฿ ไม่เกิน 20 สไลด์ ● สามารถแก้ไขรูปแบบงานได้ 2 ครั้ง ครั้งถัดไปคิดครั้งละ 200฿

ฟรีแลนซ์
ดวงหทัย

- มีความคิดสร้างสรรค์ - ออกแบบงานได้หลากหลาย - ตั้งใจในทำงาน - มีความรับผิดชอบงานสูง - ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

07/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
30 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน