Resume & Portfolio Design สมัครงาน ฝึกงาน

ออกแบบ 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐦𝐞 & 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐟𝐨𝐥𝐢𝐨 ▲ให้น่าสนใจ ▲น่าอ่าน & อ่านง่าย ▲ตรงประเด็น ► 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐦𝐞 ภาษาเดียว - ราคาเริ่มต้น 600 บาท (1 หน้า) ใช้เวลาทำงาน 2 วัน - ราคาเริ่มต้น 900 บาท (2 หน้า) ใช้เวลาทำงาน 3 วัน - ราคาเริ่มต้น 1,200 บาท (3 หน้า) ใช้เวลาทำงาน 4 วัน สองภาษา (ไม่รวมบริการแปลภาษา) - ราคาเริ่มต้น 800 บาท (1 หน้า) ใช้เวลาทำงาน 2 วัน - ราคาเริ่มต้น 1,100 บาท (2 หน้า) ใช้เวลาทำงาน 3 วัน - ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท (3 หน้า) ใช้เวลาทำงาน 4 วัน ตัวเลือกเพิ่มเติม ∘ บริการแปลภาษาให้ ราคาเริ่มต้น 150 บาท (ขึ้นอยู่เนื้อหาและจำนวนหน้า) ลูกค้าต้องส่งข้อมูลอะไรให้ฟรีแลนซ์ 1. กรณีลูกค้าไม่มีข้อมูล ทางเราจะส่ง >แบบฟอร์มให้ลูกค้ากรอก 2. กรณีลูกค้ามี Resume เก่า > ต้องการให้ออกแบบใหม่ 3. กรณีลูกค้ามีข้อมูลที่จะอยู่แล้ว >ส่งให้ออกแบบได้เลย ► 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐟𝐨𝐥𝐢𝐨 ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลและรายละเอียดงานทั้งหมดมาให้ฟรีแลนซ์ดูและตีราคาก่อนได้ ราคาเรตเริ่มต้น ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท (ไม่เกิน 15 หน้า) ใช้เวลาทำงาน 5 วัน หมายเหตุ จะเริ่มทำงาน หลังลูกค้าโอนเงินและส่งข้อมูลทั้งหมดให้ฟรีแลนซ์ ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการทำ Resume & Portfolio ^____________________^

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Resume & Portfolio Design สมัครงาน ฝึกงาน

  • 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมด พร้อมทั้งบรีฟงานให้ฟรีแลนซ์
  • 2. หลังจากนั้นฟรีแลนซ์จะเริ่มทำงานตามระยะเวลาที่แจ้งไว้
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
ออกแบบ Resume 1 หน้า
สายข้อมูลน้อย เหมาะสำหรับคนที่จะฝึกงาน เริ่มต้นทำงาน หรือทำงานมา 1-5 ปี
ออกแบบ Resume 2 หน้า
สายข้อมูลปานกลางเหมาะสำหรับคนทำงานมาแล้วระยะหนึ่ง หรือทำงานมากกว่า 5-10 ปี
ออกแบบ Resume 3 หน้า
สายข้อมูลเยอะ มีข้อมูลหลากหลาย เหมาะสำหรับคนทีทำงานมาเกิน 10 ปีขึ้น
ระยะเวลาในการทำงาน
2 วัน
3 วัน
4 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
จำนวนหน้า
1 หน้า
2 หน้า
3 หน้า
ราคา
฿ 600
฿ 900
฿ 1,200
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
ดวงหทัย

- มีความคิดสร้างสรรค์ - ออกแบบงานได้หลากหลาย - ตั้งใจในทำงาน - มีความรับผิดชอบงานสูง - ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

07/2017
เป็นสมาชิก
95 %
งานสำเร็จ
42 ครั้ง
ขายได้
12 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน