รับเขียนภาพ portrait ภาพคนเหมือน

รับเขียนงานประเภท Realistic เทคนิค Digital paint บนโปรแกรม Procreate

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนภาพ portrait ภาพคนเหมือน

  • 1. ส่งแบบสเก็ตหรืออแบบร่างโครงสร้าง,ขาวดำ(แก้ไขได้)
  • 2. ส่งแบบสเก็ตสี และ รายละเอียดต่างๆ (แก้ไขได้)
แพ็กเกจ
ภาพ portrait ไม่มีฉากหลัง มีรายละเอียด
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

จำนวนชิ้นงาน รวมทั้งหมด 2 ชิ้น เป็นไฟล์ภาพ .jpg/.psd ขนาด 2048 X 2048px จำนวน 1 ชิ้น ไฟล์วีดีโอProcess H.264 ขนาด 648.7 MB 1 ชิ้น

ภาพ portrait มีฉากหลัง มีรายละเอียด
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

จำนวนชิ้นงาน รวมทั้งหมด 2 ชิ้น เป็นไฟล์ภาพ .jpg/.psd ขนาด 2048 X 2048px จำนวน 1 ชิ้น ไฟล์วีดีโอProcess H.264 ขนาด 648.7 MB 1 ชิ้น

ฟรีแลนซ์
เมธี

นักศึกษาศิลปะ ม.ศิลปากร รับเขียนภาพRealisticและรับทำงานศิลปะทุกรูปแบบ

07/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน