รับจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ และบรรณานุกรมด้วย Endnote ลงระบบ I-Thesis

- รับจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงาน บทความวิจัย - รับตรวจทาน แก้ไขบรรณานุกรม ของ รายงาน วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ด้วยโปรแกรม Endnote - รับนำวิทยานิพนธ์ลงในระบบ i-Thesis, e-Thesis **เพื่อเป็นการช่วยคนที่ไม่มีเวลาจัดทำด้วยตัวเอง** ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการตรวจ ปรับแก้ และจัดทำเอกสารงานวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่มีรูปแบบตามข้อกำหนดของวารสารวิชาการ หรือ สถาบัน รวมทั้งการนำวิทยานิพนธ์ลงระบบ i-Thesis, e-Thesis ได้สำเร็จ ถูกต้อง ภายในระยะเวลารวดเร็ว

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ และบรรณานุกรมด้วย Endnote ลงระบบ I-Thesis

  • 1. สอบถามและพูดคุย เพื่อตกลงรายละเอียด ขอบเขตของงาน และระยะเวลาการทำงาน
  • 2. ผู้จ้างส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน รวมเอกสารอ้างอิงในเวอร์ชั่นสุดท้าย (MsWord และ PDF)
แพ็กเกจ
จัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ รายงาน บทความวิชาการ สารนิพนธ์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ บรรณานุกรม และนำลงในระบบ i-thesis สิ่งที่ต้องเตรียม 1. ไฟล์เอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในเวอร์ชั่นสุดท้าย (MsWord) 2. คู่มือการทำ Thesis ของมหาวิทยาลัย สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - ไฟล์เอกสารที่สมบูรณ์ตามหลักวิชาการ (MsWord และ PDF) - นำไฟล์เอกสารลงในระบบ i-thesis - ไฟล์บรรณานุกรม จากโปรแกรม Endnote *ระยะเวลาการทำงานจริง ขึ้นอยู่กับปริมาณและความสมบูรณ์ของเอกสารต้นฉบับ*

จัดรูปแบบบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

จัดรูปแบบรายการอ้างอิง บรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote สิ่งที่ต้องเตรียม 1. ไฟล์บรรณานุกรมฉบับสมบูรณ์ (MsWord และ PDF) 2. รูปแบบของรายการอ้างอิงที่ลูกค้าต้องการ เช่น APA , Chiccaco เป็นต้น สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - ไฟล์รายการอ้างอิง จากโปรแกรม Endnote - ไฟล์บรรณานุกรมที่สมบูรณ์ตามรูปแบบที่ลูกค้ากำหนด *ระยะเวลาการทำงานจริง ขึ้นอยู่กับปริมาณและความสมบูรณ์ของเอกสารต้นฉบับ* * ราคาจัดทำบรรณานุกรม รายการละ 10 บาท ขั้นต่ำ 25 รายการ *

ฟรีแลนซ์
Magic

การันตีคุณภาพงานเขียนบทความวิชาการ ด้วยประสบการณ์ การเขียนบทความทั่วไป บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และงานเขียนหนังสือ ในด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และจิตวิทยา

07/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
41 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน