รับเขียน / รีไรท์ Thesis / IS / งานวิจัย / บทความวิชาการ ค้นหา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (บท 2)

1. รับเขียนบทความวิชาการ (เฉพาะภาษาไทย) จากแหล่งอ้างอิงทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้ในทางวิชาการ ที่มีข้อมูลมาจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาค้นความอิสระ 2. รับรีไรท์ Thesis / IS / งานวิจัย / บทความวิชาการ 3. รับค้นหาข้อมูล (Literature Review) พร้อมเรียบเรียงด้วยการ Paraphrase / Rewrite ** บทความวิชาการ ประกอบด้วยเนื้อหาเฉพาะด้านการศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และจิตวิทยาเท่านั้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน / รีไรท์ Thesis / IS / งานวิจัย / บทความวิชาการ ค้นหา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (บท 2)

  • 1. ลูกค้าแจ้งประเภทของThesis / IS / งานวิจัย / บทความวิชาการว่าเป็นปรเภทไหน (การศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จิตวิทยา)
  • 2. ลูกค้าแจ้งว่าต้องการจ้างงานประเภทใด
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
เขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการ
เขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ต้นฉบับ จำนวนไม่เกิน 15 หน้า
เขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการ พร้อมจัดทำเอกสารอ้างอิง
เขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ต้นฉบับ จำนวนไม่เกิน 15 หน้า พร้อมจัดทำเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
Rewrite บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Rewrite บทความวิชาการ บทความวิจัย และวิทยานิพนธ์ พร้อมจัดทำเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ราคาเริ่มต้น 7,500 บาท ขึ้นอยู่ปริมาณงาน)
ระยะเวลาในการทำงาน
7 วัน
7 วัน
14 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
จำนวนบทความ
1 บทความ
1 บทความ
1 บทความ
จำนวนคำ
10000 คำ
10000 คำ
10000 คำ
ไฟล์งานต้นฉบับ
ราคา
฿ 3,500
฿ 4,500
฿ 7,500
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
Magic

การันตีคุณภาพงานเขียนบทความวิชาการ ด้วยประสบการณ์ การเขียนบทความทั่วไป บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และงานเขียนหนังสือ ในด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา และจิตวิทยา

07/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
80 ครั้ง
ขายได้
18 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน