รับเขียน / รีไรท์ Thesis / IS / งานวิจัย / บทความวิชาการ ค้นหา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (บท 2)

1. รับเขียนบทความวิชาการ (เฉพาะภาษาไทย) จากแหล่งอ้างอิงทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้ในทางวิชาการ ที่มีข้อมูลมาจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาค้นความอิสระ จำนวนไม่เกิน 15 หน้า ราคาหน้าละ 200 บาท (1 หน้า ขนาด A4) 2. รับรีไรท์ Thesis / IS / งานวิจัย / บทความวิชาการ (1 หน้า ขนาด A4) 3. รับค้นหาข้อมูล (Literature Review) พร้อมเรียบเรียงด้วยการ Paraphrase / Rewrite ** บทความวิชาการ ประกอบด้วยเนื้อหาเฉพาะด้านการศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และจิตวิทยาเท่านั้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน / รีไรท์ Thesis / IS / งานวิจัย / บทความวิชาการ ค้นหา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (บท 2)

  • 1. ลูกค้าแจ้งประเภทของThesis / IS / งานวิจัย / บทความวิชาการว่าเป็นปรเภทไหน (การศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จิตวิทยา)
  • 2. ลูกค้าแจ้งว่าต้องการจ้างงานประเภทใด
แพ็กเกจ
เขียนบทความวิชาการ จำนวนไม่เกิน 8-15 หน้า (A4)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. บทความวิชาการ จำนวนไม่เกิน 15 หน้า (A4) ราคา หน้าละ 200 บาท 2. ส่งมอบงานเป็นไฟล์ .docx และ .pdf 3. แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง (หากต้องการแก้ไขมากกว่า 2 ครั้ง คิดจำนวนคำละ 1 บาท/ บทความ) 4. ระยะเวลาขั้นต่ำ 3 วัน (ขึ้นกับปริมาณงานและความยากง่ายของเอกสารต้นฉบับของลูกค้า)

รีไรท์ Thesis / IS / งานวิจัย บทที่ 1-5
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

1. สิ่งที่ต้องเตรียม : ไฟล์เอกสารบทที่ 1-5 (ตามแนวคิดของลูกค้า) : รูปแบบเอกสารของสถาบัน 2. สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ : ไฟล์เอกสารบทที่ 1-5 ที่ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว (MS-Word และ PDF file) 3. แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง (หากต้องการแก้ไขมากกว่า 2 ครั้ง คิดจำนวนคำละ 1 บาท/ บทความ) 4. หากลูกค้าต้องการเพียงบทที่ 1-3 คิดราคา 5000 บาท 5. หากลูกค้าต้องการเพียงบทที่ 4-5 คิดราคา 5000 บาท หมายเหตุ กรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดทำบรรณานุกรม คิดค่าบริการ รายการละ 10 บาท

ค้นหา ข้อมูล เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ค้นหาข้อมูล และ Paraphrase / Rewrite และจัดทำบรรณานุกรมตามรูปแบบที่กำหนด สิ่งที่ต้องเตรียม 1. ไฟล์เอกสารบทที่ 1-3 2. รายละเอียดที่ต้องการให้ค้นหาเพิ่มเติม สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ Paraphrase / Rewrite เรียบร้อย (MS Word และ PDF file) - แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ระยะเวลาในการทำงาน 3-5 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณเอกสาร งานวิจัยที่ต้องการ ราคา ราคา รายการหัวข้อละ 50 บาท (ขั้นต่ำ 10 รายการ)

ฟรีแลนซ์
Magic

การันตีคุณภาพงานเขียนบทความวิชาการ ด้วยประสบการณ์ การเขียนบทความทั่วไป บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และงานเขียนหนังสือ ในด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และจิตวิทยา

07/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
49 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน