รับให้คำปรึกษางานระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู งาน ป.บัณฑิต

ให้คำปรึกษางานด้านการศึกษา งานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รายงานการนิเทศ รายงานการพัฒนาตนเอง รายงานการวิจัย รายงานการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับให้คำปรึกษางานระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู งาน ป.บัณฑิต

  • 1. ระบุเรื่อง ปัญหา ที่ต้องการปรึกษา
  • 2. เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ และสรุปประเด็นคำตอบเพื่อนำไปปรับใช้ได้
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เข้าใจเกี่ยวกับบริบทของเรื่องที่ต้องการแก้ไขและได้ซึ่งคำตอบที่เกิดจากกระบวนการให้คำปรึกษาและการแนะนำงาน สามารถสอบถามและขอรับสรุปได้

ฟรีแลนซ์
Suchanya

จบปริญญาตรี ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อรับดับมหาบัณฑิต มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิจัย ด้านการพูดและการออกแบบ มีความสนใจฝึกทักษาหารายได้เสริม และมุ่งมั่นหาประสบการณ์ในการทำงาน

09/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
10 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน