รับสอนเขียน Web Developer ด้วย PHP Code Igniter 4

รับสอนเขียน Web Developer ด้วย PHP Code Igniter 4 หลักการ Model View Controler การเขียนการทำงานในแต่ละ Class

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสอนเขียน Web Developer ด้วย PHP Code Igniter 4

  • 1. คุยถึงรายละเอียดบทเรียน
  • 2. ตกลงราคาและจ่ายเงินผ่านเว็บไซต์
แพ็กเกจ
แบบมีบริการให้คำปรึกษา 3 เดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ความรู้ในการเขียนโปรแกรม PHP Code Igniter Version4 และบริการให้คำปรึกษาเป็นระยะเวลา 1 เดือน

แบบมีบริการให้คำปรึกษา 6 เดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน

ความรู้ในการเขียนโปรแกรม PHP Code Igniter Version4 และบริการให้คำปรึกษาเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ฟรีแลนซ์
สุชานน

นายสุชานน แต่งศรีวรรณ ถนัดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยเฉพาะภาษา Java และสามารถเขียนภาษาอื่นๆได้เช่น php ,js , ภาษาสำหรับเขียน EA เพื่อเทรด Forex และเป็นนักลงทุนรายย่อยอีกด้วย และได้มีการศึกษาเรื่อง Neurol Network เพิ่มเติม

07/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
16 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน