ออกแบบโปสเตอร์ คอนเทนต์ออนไลน์ อาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าอื่นๆ

ออกแบบโปสเตอร์เพื่อใช้โฆษณาสินค้า เสริมความน่าสนใจให้กับสินค้า ข้อมูลต่างๆ สถานที่ เวลาเปิด-ปิด เมนูแนะนำ สินค้ามาใหม่ โปรโมชั่น โดยใช้กราฟฟิกในการอธิบายรายละเอียดต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบโปสเตอร์ คอนเทนต์ออนไลน์ อาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าอื่นๆ

  • 1. รายละเอียด ขอบเขตของงาน ระยะเวลา
  • 2. แบบร่าง แบบทดลอง เพื่อให้เห็นภาพรวมของงาน
แพ็กเกจ
งานเดี่ยว โปสเตอร์/ข้อมูล/โปรโมชั่น/คอนเท้นต์ออนไลน์
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1 ชิ้นงานพร้อมเภยแพร่ ขนาด ไม่เกิน A3 ประเภทไฟล์ Photoshop,Ai,JPG,PNG ระยะเวลา 2 - 4 วัน

งานรวม โลโก้/โปสเตอร์/ข้อมูล/โปรโมชั่น/คอนเท้นต์ออนไลน์
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ชิ้นงานพร้อมเภยแพร่ (ตามจำนวนที่ได้ตกลงกัน) ขนาด ไม่เกิน A3 ประเภทไฟล์ Photoshop,Ai,JPG,PNG ระยะเวลา 2 - 4 วัน

ฟรีแลนซ์
พลอยสวย

ศึกษาจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การใช้โปรแกรมที่หลากหลาย แล้วแต่ประเภทของงาน ทั้งแบบ 3D เช่นโปรแกรม Rhino, Blender โปรแกรม 2D Photoshop, Illustrator ที่สามารถทำงานแบบดิจิตอล และสามารถำงานวาดภาพสีน้ำ สีโปสเตอร์ ลายเส้นขาวดำ บนกระดาษหรือไฟล์ดิจิตอลได้

02/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน