รับงาน!!! ตอบแบบสอบถาม (Google Form) ทุกประเภท ทุกกลุ่มเป้าหมาย

**รับงาน!! ตอบแชทภายใน 24 ชั่วโมง** รับงานตอบแบบสอบถาม ทุกประเภท ทุกกลุ่มเป้าหมายใน Google Form > สามารถส่งรายละเอียดงาน หรือตัวอย่างแบบสอบถามไว้ก่อนล่วงหน้าได้ เพื่อประเมินราคา > ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแบบสอบถาม Google Form สามารถให้ทางเราจัดทำให้ได้ ในราคาเริ่มต้นที่ 200 บาทต่อแบบสอบถาม 1 เรื่อง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงาน!!! ตอบแบบสอบถาม (Google Form) ทุกประเภท ทุกกลุ่มเป้าหมาย

  • 1. ลูกค้าส่งข้อมูลแบบสอบถามและพูดคุยรายละเอียดของงาน , กลุ่มเป้าหมาย , จำนวนชุดแบบสอบถามเพื่อตกลงราคา
  • 2. แจ้งราคาให้แก่ลูกค้า
เว็บไซต์
แพ็กเกจ
คิดตามจำนวนชุด (กรณีมีให้ตอบไม่เกิน 30 ข้อ)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ตอบแบบสอบถาม - กรณีเลือกคำตอบ ชุดละ 12 บาท - กรณีพิมพ์คำตอบแบบยาว (เกิน 20 คำ) หากมากกว่า 10 ข้อ ชุดละ 20 บาท - กรณีพิมพ์คำตอบแบบสั้น (น้อยกว่า 20 คำ) ชุดละ 12 บาท

คิดตามจำนวนชุด (กรณีมีให้ตอบมากกว่า 30 ข้อ แต่ไม่เกิน 50 ข้อ)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ตอบแบบสอบถาม - กรณีเลือกคำตอบ ชุดละ 20 บาท - กรณีพิมพ์คำตอบแบบยาว (เกิน 20 คำ) หากมากกว่า 10 ข้อ ชุดละ 25 บาท - กรณีพิมพ์คำตอบแบบสั้น (น้อยกว่า 20 คำ) ชุดละ 17 บาท

คิดตามจำนวนหน้าและข้อ ของแบบสอบถาม
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ตอบแบบสอบถาม >ตามจำนวนหน้า - กรณีเลือกคำตอบ หน้าละ 5 บาท - กรณีพิมพ์คำตอบแบบยาว (เกิน 20 คำ) หน้าละ 12 - กรณีพิมพ์คำตอบแบบสั้น (น้อยกว่า 20 คำ) หน้าละ 8 บาท >ตามจำนวนข้อ - กรณีเลือกคำตอบ ข้อละ 1 บาท - กรณีพิมพ์คำตอบแบบยาว (เกิน 20 คำ) ข้อละ 4 - กรณีพิมพ์คำตอบแบบสั้น (น้อยกว่า 20 คำ) ข้อละ 2 บาท

ฟรีแลนซ์
Sirirat

สวัสดีค่ะ ชื่อสิริรัตน์ ชื่อเล่น:ออย จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ - รับเป็นผู้ตอบแบบสอบถามต่าง ๆ ทุกกลุ่มเป้าหมาย - รับรีวิว/เขียนรีวิวต่าง ๆ - พิมพ์งาน/คีย์ข้อมูล

11/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน