SSL/TLS certificate / Microsoft 365 Admin support / Google Workspace support

รับสั่งซื้อและติดตั้ง SSL/TLS certificate เพื่อให้เว็บไซต์ของท่านมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยมากขึ้น รับช่วยเหลือ ตั้งค่า บริการที่เกี่ยวกับ Microsoft 365 Admin รับช่วยเหลือ ตั้งค่า บริการที่เกี่ยวกับ Google Workspace Admin หากต้องการให้ช่วยเหลือส่วนใด สอบถามเพิ่มเติมได้เสมอครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ SSL/TLS certificate / Microsoft 365 Admin support / Google Workspace support

  • 1. รับรายละเอียด ความต้องการ
  • 2. ตรวจสอบเนื้องาน และความต้องการที่ต้องการจากลูกค้า
แพ็กเกจ
ติดตั้ง SSL/TLS certificate หรืออื่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับติดตั้ง SSL/TLS certificate ให้สามารถใช้งานผ่าน HTTPS ได้ หากติดปัญหาส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถแก้ไขได้ ยินดีให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาหลังงานเสร็จ หากต้องการสั่งซื้อ SSL/TLS certificate ด้วย ราคาขึ้นอยู่กับ Brand และประเภทการยืนยันตัวตน หรืองานที่เกี่ยวข้อง รับเฉพาะงาน Remote เท่านั้น (Anydesk, Teamviewer) หาก Onsite มีการคิดค่ารถเพิ่ม และสะดวกเป็นวันหยุดเท่านั้น (เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล) ชำระเงินค่ารถก่อนเท่านั้น

ตั้งค่าและให้คำปรึกษา Office 365 Admin & User
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ตั้งค่าการใช้งานสิ่งต่างๆ ทั้งในส่วนของ Admin และ User เช่น 1. การ Verify & Add domain 2. การเพิ่ม User หรือจัดการรหัสผ่าน 3. รับดูแลเป็น Admin ให้ทั้งระบบ (แก้ไขคิดเป็นรายครั้ง) 4. รับช่วยเหลือให้คำปรึกษาผู้ใช้งาน เช่น การตั้งค่า Outlook เพื่อใช้งานกับ Office 365 เป็นต้น 5. การ Activate license ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับเฉพาะงาน Remote เท่านั้น (Anydesk, Teamviewer) หาก Onsite มีการคิดค่ารถเพิ่ม และสะดวกเป็นวันหยุดเท่านั้น (เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล) ชำระเงินค่ารถก่อนเท่านั้น

ตั้งค่าและให้คำปรึกษา GSuite Admin & User
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ตั้งค่าและให้คำปรึกษา GSuite Admin & User เช่น 1. การ Verify & Add domain 2. การเพิ่ม User หรือจัดการรหัสผ่าน 3. รับดูแลเป็น Admin ให้ทั้งระบบ (แก้ไขเป็นรายครั้ง) 4. รับช่วยเหลือให้คำปรึกษาผู้ใช้งาน เช่น การตั้งค่า Outlook เพื่อใช้งานกับ GSuite รับเฉพาะงาน Remote เท่านั้น (Anydesk, Teamviewer) หาก Onsite มีการคิดค่ารถเพิ่ม และสะดวกเป็นวันหยุดเท่านั้น (เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล) ชำระเงินค่ารถก่อนเท่านั้น

ฟรีแลนซ์
อนันต์

เจ้าหน้าที่ Support ด้าน SSL/TLS certificate / Microsoft 365 และ Google Workspace (GSuite)

01/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน