การวิเคราะห์ข้อมูล

5
ขายได้ 1 ครั้ง

จบการศึกษาปริญญาโทด้านประชากรศาสตร์ ประสบการณ์ด้านวิจัยเคยเป็นผู้ช่วยนักวิจัยกับทีมงานอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำงานเป็นนักวิชาการสถิติ สนใจรับงานประเภทการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ การวิเคราะห์ข้อมูล

  • 1. คุยรายละเอียดงานเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ของงาน
  • 2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดและกรอบระยะเวลาที่ตกลงกันไว้
แพ็กเกจ
premium฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ความใส่ใจในการทำงาน พร้อมทั้งการรับประกันแก้ไขผลงานจนผ่าน (การวิเคราะห์ข้อมุลสถิติพื้นฐาน และสถิติขั้นสูง เช่น Chi-square Regression Logitics Exploratory Factor Analysis Confirmatory Factor Analysis Structural Equation Modeling)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!