ออกแบบและผลิต packaging ทุกชนิด / ออกแบบ graphic สื่่อโฆษณา

- รับออกแบบpackaging ตั้งแต่การพูดคุยปรึกษาถึงเป้าหมายและ หาreferance >> sketchแบบชิ้นงาน >> ทำไฟล์เพื่อการผลิต >> ภาพตัวอย่างชิ้นงาน >> ผลิตชิ้นงานจริงตามจำนวน >> ออกแบบ graphic เพื่อการโฆษาสินค้า - รับออกแบบ infographic รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - สามาถแก้ไขผลงานได้ 3 ครั้ง (ระยะเวลาในการแก้ไขผลงาน จะไม่รวม อยู่ในระยะเวลาในการทำงานที่ได้ระบุไว้ในแต่ละแพ็คเกจ) - หากแก้ไขเกิน 3 ครั้ง ในครั้งต่อๆไปจะคิดค่าบริการเพิ่มครั้งละ 500บาท - ในกรณีที่ packaging ที่เป็นกล่องจั่วปัง จะคิดราคาค่าบริการ และระยะเวลาในการทำงานตามความยากง่าย และรายละเอียดของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบและผลิต packaging ทุกชนิด / ออกแบบ graphic สื่่อโฆษณา

  • 1. พูดคุยปรึกษาถึงความต้องการของลูกค้า
  • 2. ค้นหาและนำเสนอ referance ที่หลากหลายให้กับลูกค้า เพื่อช่วยให้การออกแบบตรงกับความต้องการของลูกค้า
แพ็กเกจ
Packaging A
ระยะเวลาในการทำงาน 16 วัน

- ปรึกษาและพูดคุยถึงความต้องการของลูกค้า - หาreferanceที่หลากหลายนำเสนอลูกค้า - ส่งแบบsketchชิ้นงาน (3แบบ) - ทำไฟล์เพื่อการผลิต ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ - ไฟล์เพื่อการผลิต (.ai)

Packaging B
ระยะเวลาในการทำงาน 23 วัน

- ปรึกษาและพูดคุยถึงความต้องการของลูกค้า - หาreferanceที่หลากหลายนำเสนอลูกค้า - ส่งแบบsketchชิ้นงาน (3แบบ) - ทำไฟล์เพื่อการผลิต - ทำภาพตัวอย่างชิ้นงาน (3ภาพ) ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ - ไฟล์เพื่อการผลิต (.ai) - ไฟล์ภาพตัวอย่างชิ้นงาน (.png) 3 ภาพ - ไฟล์ภาพตัวอย่างชิ้นงาน (.jpg) 3 ภาพ

advertising
ระยะเวลาในการทำงาน 16 วัน

- ปรึกษาและพูดคุยถึงความต้องการของลูกค้า ***ลูกค้าต้องไฟล์ภาพตัวสินค้าหรือบริการ และ ข้อมูล มาให้ผู้ ออกแบบอย่างครบถ้วน *** - หาreferanceที่หลากหลายนำเสนอลูกค้า - ส่งแบบsketchชิ้นงาน (3แบบ) - ส่งผลงาน ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ - ไฟล์งาน (.jpg) 1 ภาพ

ฟรีแลนซ์
กฤติพงศ์

จบการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถออกแบบ Packaging ตั้งแต่การออกแบบ pattern กล่องธรรมดา และ pattern กล่องจั่วปัง(กล่องกระดาษแข็ง) รวมถึงออกแบบ graphic ฉลากบนบรรจุภัณฑ์

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน