สร้างรายงาน Visualization และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PowerBI / Tableau / Data Studio

สร้าง Report / Dashboard / Data Visualization สำหรับสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น สรุปผลประกอบการรายเดือน/รายปี สรุปแคมเปญ รายงานชั่วโมงทำงานของลูกจ้าง ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ไม่จำกัดอยู่แค่ภาคธุรกิจ * ทุกแดชบอร์ดจากเรา เป็น Interactive Visualization ลูกค้าสามารถ filter / sort / ค้นหา / เลือกดูรายปี รายเดือนได้ ตามความต้องการ ทำให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ** Visualization มีทั้งแบบ Offline ทำครั้งเดียวจบ และแบบ Online ซึ่งข้อมูลจะ automate ช่วยประหยัดระยะเวลาและลดการทำงานซ้ำ ๆ สามารถใช้งานแดชบอร์ดได้ระยะยาว Scope : 1.สร้างและจัดการฐานข้อมูล เพื่อใช้วิเคราะห์และจัดทำรายงานต่อไป โดยใช้ไฟล์ของลูกค้าในรูปแบบ Excel, CSV, Google Sheet - รับทำ Google Form เพื่อการเก็บข้อมูล - ทำความสะอาด เตรียมข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลจากหลาย ๆ ชีทเข้าหากัน 2.ออกแบบและจัดทำรายงานตามความต้องการของลูกค้าด้วย Power BI / Tableau / Google Data Stuio - ใช้ Raw Data จากลูกค้า ไฟล์ .csv .xlxs หรือประเภทอื่น ๆ - สามารถแจ้งความต้องการและรายละเอียดได้ตามต้องการ (แจ้ง Layout ของ Dashboard ที่ต้องการ) - หากยังไม่มี Layout ทางเราสามารถเสนอ Layout แก่ลูกค้าได้ (สามารถว่าจ้างเก็บข้อมูล และ/หรือ ว่าจ้างในการดึงข้อมูล,ทำความสะอาดข้อมูล สำหรับ source files ที่ยังไม่พร้อมใช้งาน)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้างรายงาน Visualization และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PowerBI / Tableau / Data Studio

  • 1. คุยรายละเอียดเกี่ยวกับงาน requirement พร้อมให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
  • 2. เสนอราคา ระยะเวลา พร้อมรายละเอียดจ้างงาน
แพ็กเกจ
Starter
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. ออกแบบ/พัฒนาแดชบอร์ดตาม requirement 2. Dashboard บน PowerBI / Tableau / Data Studio 3. Insight ที่น่าสนใจของข้อมูลและคำแนะนำการใช้งานแดชบอร์ด 4. โครงสร้างและ raw data ที่ใช้ในการทำแดชบอร์ดทั้งไฟล์ text และไฟล์บอร์ด * ข้อมูลรวมไม่เกิน 3 ชีท (หลังจากเตรียมข้อมูลเสร็จแล้ว) ** ข้อมูลที่ได้รับมาต้องเป็นไฟล์พร้อมใช้งาน หากมีการเตรียมข้อมูลเพิ่ม เช่น unpivot, cleansing, transforming อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความยากง่าย *** มีค่าบริการเสริม หากต้องการสร้างแบบฟอร์มเก็บข้อมูล ไม่จำกัดคำถาม

Premium
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. เตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้งาน เช่น ทำความสะอาดไฟล์ จัดระเบียบ 2. ออกแบบ/พัฒนาแดชบอร์ดตาม requirement 3. Dashboard บน PowerBI / Tableau / Data Studio 4. Insight ที่น่าสนใจของข้อมูลและแนะนำวิธีการใช้งานแดชบอร์ด 5. โครงสร้างข้อมูลและ raw data ที่ใช้ในการทำแดชบอร์ด 6. ให้คำปรึกษาการออกแบบและพัฒนารายงาน คำแนะนำสำหรับการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในอนาคต * ข้อมูลรวมไม่เกิน 5 ชีท (หลังจากเตรียมข้อมูลเสร็จแล้ว) ** มีค่าบริการเสริม หากต้องการสร้างแบบฟอร์มเก็บข้อมูล ไม่จำกัดคำถาม

Premium Pro
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. Database : GoogleSheet, Excel - วางโครงสร้างฐานข้อมูล - ผูกสูตรคำนวณ ข้าม/ไม่ข้ามชีท - นำเข้าข้อมูลจากลูกค้าเองหรือสร้างแบบฟอร์มขึ้นใหม่ 2. ออกแบบ/พัฒนาแดชบอร์ดตาม requirement 3. สร้างแดชบอร์ด เช่น สรุปผลประกอบการ สรุปชั่วโมงทำงาน บน PowerBI / Tableau / Data Studio (หรือ Pivot Table) 4. Insight ที่น่าสนใจและแนะนำวิธีการใช้งานแดชบอร์ด 5. โครงสร้างข้อมูลและ raw data ที่ใช้ในการทำแดชบอร์ด 6. ให้คำปรึกษาการออกแบบและพัฒนารายงาน คำแนะนำสำหรับการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในอนาคต 7.ดูแลระบบหลังส่งงาน

ฟรีแลนซ์
sasipim

I am a Statistics student at Chulalongkorn University, looking to work in data analysis with particular attention to data preparation and visualization. To help you improve your decision-making and business, I look forward to providing you a comprehensive, interactive and useful report or dashboard.

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน