พิสูจน์อักษร (นิยาย, แฟนฟิค, นิยายวาย, บทความทั่วไป งานวิชาการและอื่นๆ)

- ตรวจและแก้ไขคำผิด (การสะกดคำผิด, ใช้คำผิดความหมาย, คำฉีก, คำตกหล่น, เรียงรูปประโยคผิด ฯลฯ) ลดคำฟุ่มเฟือย คำซ้ำ คำทับศัพท์ -ตรวจและแก้ไขการจัดย่อหน้า การเว้นวรรคและใช้เครื่องหมายให้ถูกต้อง -ยึดตามหลักเกณฑ์พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือตามการตกลงกับผู้ว่าจ้าง - ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับความยาวของต้นฉบับหรือตามการตกลง รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - แก้ไขงานเกิน 2 ครั้ง เพิ่มครั้งละ 100 บาท - หากส่งต้นฉบับกระดาษ ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าส่งพัสดุเอง และรอรับต้นฉบับกลับโดนไม่เสียค่าส่งเพิ่ม - จัดหน้าด้วยโปรแกรม Adebe Indesign ราคา(16 หน้า)ยกละ 100 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษร (นิยาย, แฟนฟิค, นิยายวาย, บทความทั่วไป งานวิชาการและอื่นๆ)

  • 1. คุยรายละเอียด+ขอบเขตงาน+ระยะเวลาการทำงาน
  • 2. ตกลงว่าจ้าง
แพ็กเกจ
(งานปกติ) ตรวจคำผิดพร้อมแก้ไข เรียบเรียงประโยค แนะนำคำศัพท์
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

ตรวจ-แก้ไขคำผิด วรรคตอน ลดคำซ้ำ คำซ้อน คำฟุ่มเฟือย คำทับศัพท์ แนะนำคำศัพท์ที่ใช้แทนได้ เรียบเรียงประโยคให้สละสลวย ยึดหลักเกณฑ์การสะกดคำตามพจนานุกรม ฉบับราชบัญฑิตยสถาน - งานขนาด A4 ตัวอักษร 16 พอยท์ จำนวน 50 หน้า - แก้ไขงานได้ทั้งหมด 1 ครั้ง - ไฟล์ .doc .pdf

(งานด่วน) ตรวจคำผิดพร้อมแก้ไข เรียบเรียงประโยค แนะนำคำศัพท์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ตรวจ-แก้ไขคำผิด วรรคตอน ลดคำซ้ำ คำซ้อน คำฟุ่มเฟือย คำทับศัพท์ แนะนำคำศัพท์ที่ใช้แทนได้ เรียบเรียงประโยคให้สละสลวย ยึดหลักเกณฑ์การสะกดคำตามพจนานุกรม ฉบับราชบัญฑิตยสถาน - งานขนาด A4 ตัวอักษร 16 พอยท์ จำนวน 50 หน้า - แก้ไขงานได้ทั้งหมด 1 ครั้ง - ไฟล์ .doc .pdf

ฟรีแลนซ์
Sirirat

จบการศึกษาเอกบรรณาธิการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสบการณ์การทำงานสำนักพิมพ์ 1 ปี หากรับงานแล้วจะตั้งใจทำให้ออกมาดีที่สุด เพื่อคุณลูกค้าค่ะ

12/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
15 ครั้ง
ขายได้
6 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน