พิสูจน์อักษร (นิยาย, แฟนฟิค, นิยายวาย, บทความทั่วไป งานวิชาการและอื่นๆ)

- ตรวจและแก้ไขคำผิด (การสะกดคำผิด, ใช้คำผิดความหมาย, คำฉีก, คำตกหล่น, เรียงรูปประโยคผิด ฯลฯ) ลดคำฟุ่มเฟือย คำซ้ำ คำทับศัพท์ -ตรวจและแก้ไขการจัดย่อหน้า การเว้นวรรคและใช้เครื่องหมายให้ถูกต้อง -ยึดตามหลักเกณฑ์พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือตามการตกลงกับผู้ว่าจ้าง - ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับความยาวของต้นฉบับหรือตามการตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษร (นิยาย, แฟนฟิค, นิยายวาย, บทความทั่วไป งานวิชาการและอื่นๆ)

  • 1. คุยรายละเอียด+ขอบเขตงาน+ระยะเวลาการทำงาน
  • 2. ตกลงว่าจ้าง
แพ็กเกจ
(งานไม่ด่วน) ตรวจ-แก้ไขคำผิด แนะนำคำศัพท์
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

ตรวจ-แก้ไขคำผิด การเว้นวรรคตอน ลดคำซ้ำ คำฟุ่มเฟือย แนะนำคำศัพท์ที่ใช้แทนได้แต่สละสลวยกว่า ยึดหลักเกณฑ์การสะกดคำตามพจนานุกรม ฉบับราชบัญฑิตยสถาน - งานขนาด A4 ตัวอักษร 16 พอยท์ จำนวน 100 หน้า - แก้ไขงานได้ทั้งหมด 2 ครั้ง - ไฟล์ .doc .pdf

(งานปกติ) ตรวจคำผิดพร้อมแก้ไข เรียบเรียงประโยค แนะนำคำศัพท์
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ตรวจ-แก้ไขคำผิด วรรคตอน คำทับศัพท์ เรียบเรียงประโยคให้สละสลวย ลดคำฟุ่มเฟือย คำซ้ำ คำซ้อน ยึดหลักเกณฑ์การสะกดคำตามพจนานุกรม ฉบับราชบัญฑิตยสถาน - งานขนาด A4 ตัวอักษร 16 พอยท์ จำนวน 100 หน้า - แก้ไขงานได้ทั้งหมด 2 ครั้ง - ไฟล์ .doc .pdf

(ด่วน) ตรวจ-แก้ไขคำผิด เรียบเรียงประโยค
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ตรวจ-แก้ไขคำผิด วรรคตอน คำทับศัพท์ เรียบเรียงประโยคให้สละสลวย ลดคำฟุ่มเฟือย คำซ้ำ คำซ้อน ยึดหลักเกณฑ์การสะกดคำตามพจนานุกรม ฉบับราชบัญฑิตยสถาน - งานขนาด A4 ตัวอักษร 16 พอยท์ จำนวน 50 หน้า - แก้ไขงานได้ทั้งหมด 2 ครั้ง - ไฟล์ .doc .pdf

ฟรีแลนซ์
Sirirat

จบการศึกษาเอกบรรณาธิการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสบการณ์การทำงานสำนักพิมพ์ 1 ปี หากรับงานแล้วจะตั้งใจทำให้ออกมาดีที่สุด เพื่อคุณลูกค้าค่ะ

12/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน