รับสอนคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้นผ่านโปรแกรม zoom

รับสอนคณิตศาสตร์สำหรับน้องๆตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 - ม.6 และปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เรียนได้ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom มีการปรับพื้นฐานสำหรับน้องๆที่เรียนได้ต่ำกว่าเกณฑ์เพื่อให้เรียนทันชั้นเรียน แบบฝึกหัดปรับตามทักษะและความสามารถของผู้เรียน มีประสบการณ์สอนออนไลน์เพื่อปรับพื้นฐานให้นักเรียน(น้องศึกษาอยู่ที่ประเทศจีน) และสอนติวสอบ IGCSE

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสอนคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้นผ่านโปรแกรม zoom

  • 1. สอบถามพื้นฐานของผู้เรียน (ระดับชั้น, เกรด, performance, วัตถุประสงค์ในการเรียน)
  • 2. นำข้อมูลที่ได้รับไปจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดพื้นฐานของผู้เรียน
แพ็กเกจ
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้น (หลักสูตรภาษาไทย)
ระยะเวลาในการทำงาน 24 วัน

ชั่วโมงละ 200 บาท คิดคอร์ส 1 เทอม 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1.5 ชั่วโมง

คณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย (หลักสูตรภาษาไทย)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ชั่วโมงละ 250 บาท คิดคอร์ส 1 เทอม 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง

คณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้น-ปลาย (หลักสูตรนานาชาติ)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ชั่วโมงละ 275 บาท คิดคอร์ส 1 เทอม 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง

ฟรีแลนซ์
Sirinya

ปัจจุบันเป็นวิศวกรประมาณราคาให้กับบริษัท sub contractor ด้านงาน facade มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม คะแนน TOEIC 825 เรียนจบจากคณะ SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคโยธา

07/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน