สร้าง Web ด้วย Php Laravel, VueJs

สร้างเว็บ ให้ท่าน เพียง ออกแบบ มาเป็น ภาพ หรือ ว่า มี Design html มาแล้ว เราพร้อม สร้างเว็บ ในฝันของท่านให้เป็น จริง กับประสบการการทำงานมากมาย เลือกเรา ท่านจะได้ส่ิงที่ท่านต้องการ - รับสร้าง เว็บ ทั้งหน้าบ้าน หลังบ้าน ตัวจัดการ ด้วย Technology ระดับองกรณ์ - สร้างด้วย ภาษา php 8.x Framework Laravel - CMS ครอบจักวาล ด้วย มาตฐาน Twill เว็บออกแบบชื่อดัง - Module จัดการหลากหลาย พร้อม Dashboard ที่แสดงดึง ภาพรวมให้เข้าใจง่าย ตรงความต้องการ - จัดการ เว็บหน้าบ้าน อยู่มัด ใช้ง่าย ลูกค้าสามาถ เพิ่มลด แก้ไข ได้เอง หลังติดตั้งใช้งานแล้ว ปรเภทเว็บ - นำเสนอ Profile - ส่ิงพิมพ์ - ข่าวสาร, สื่อสารองกรณ์ - ฯลฯ *** งานทั้งหมด ต้องตกลงแจกแจงความต้องการ ทั้งหมดก่อนเร่ิมงาน เมื่อทำแล้ว ปรับเปลี่ยน main หลัก คิดราคาใหม่ ** รับบำรุงรักษาหลังส่งงาน คิดตามจริง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้าง Web ด้วย Php Laravel, VueJs

  • 1. Design เป็นภาพร่าง หรือ Requirement
  • 2. ดูตัวอย่าง
แพ็กเกจ
Web ไม่มี CMS
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

เว็บไม่มีตัวจัดการ เลือกออกมา Design web มาเป็น XD หรือ ไฟล์รูป หรือ อื่นๆ ทีสามารถ สื่อสารกันได้ ตรงประเป็น ส่ิงที่ลูกค้าได้ คือ Source Code สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข นำไปพัฒนาใช้ต่อ ได้ภายใน Project

Web & CMS
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

เว็บและตัวจัดการ เลือกออกมา Design web มาเป็น XD หรือ ไฟล์รูป หรือ อื่นๆ ทีสามารถ สื่อสารกันได้ ตรงประเป็น ส่ิงที่ลูกค้าได้ คือ Source Code สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข นำไปพัฒนาใช้ต่อ ได้ภายใน Project

CMS
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ตัวจัดการหลังบ้าน แจ้งลักษณะการนำไปใช้ XD หรือ ไฟล์รูป หรือ อื่นๆ ทีสามารถ สื่อสารกันได้ ตรงประเป็น ส่ิงที่ลูกค้าได้ คือ Source Code สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข นำไปพัฒนาใช้ต่อ ได้ภายใน Project

ฟรีแลนซ์
srayuth

สามารถเขียน ภาษา php python objective-c swift ใช้ unity สร้างเกมได้

06/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน