3D Modelling

* ขั้นตอนการจ้างงาน 1.คุยรายละเอียดและความต้องการของลูกค้า 2.ฟรีแลนซ์ประเมิณราคาและระยะเวลาในการทำงาน ตามลายละเอียดที่ให้มา *เมื่อตกลงว่าจ้าง 1.ลูกค้าส่งรายละเอียดและความต้องการของงาน เช่น - ขนาดของหรือระยะต่างๆของชิ้นงานที่ต้องการ - รูปภาพหรือตัวอย่างชิ้นงาน - ข้อมูลลายละเอียดต่างๆของชิ้นงาน เช่น สีของชิ้นงาน ที่ลูกค้าต้องการ - เอกสาร อื่นๆที่ทางฟรีแลนซ์ ขอเพิ่มเติม เพื่อประกอบการทำงาน *การส่งงาน 1.ฟรีแลนซ์จะส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด หรือเร็วกว่า เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบ 2.จะส่งงานในรูปแบบ JPEG/PNG หรือ PDF ให้ก่อน เพื่อให้ลูกค้าตรวจรับงานและหากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ฟรีแลนซ์จะไฟล์ส่งต้นฉบับให้ *หมายเหตุ - สามารถปรับแก้ไขเพิ่มเติมก่อนส่งครั้งสุดท้าย ได้ 5 ครั้ง - หากเป็นการปรับแก้ที่ไม่อยู่ในขอบเขตที่ตกลงครั้งแรก จะมีค่าส่วนต่างตามปริมาฌงาน

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาเริ่มต้น 600 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายของงาน)

ฟรีแลนซ์
Jatturong

มีความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม AutoCAD Solidwork และมีประสบการณ์การเขียนแบบมากมาย

07/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน