บริการด้านการสำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Co- Services ร่วมกับบริษัท ศศิรัชดา จำกัด

สุนทร เป้าปิด (Soonthorn Paopid) ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจที่ให้บริการกลุ่มธุรกิจ start up และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับบริษัท ศศิรัชดา จำกัด ร่วมกันพัฒนาขอบเขตของการให้บริการด้านการสำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้ทั้งสถาบันการเงินและบุคคลทั่วไปเน้นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการด้านการสำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Co- Services ร่วมกับบริษัท ศศิรัชดา จำกัด

  • 1. ติดต่อประสานงานเพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงกับทางผู้ว่าจ้าง
  • 2. จัดทำร่างข้อสรุปและรายงานตามรูปแบบในการให้บริการ
แพ็กเกจ
ประเมินทรัพย์สินประเภทที่ดินว่างเปล่า
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ประเมินทรัพย์สินประเภทที่ดินว่างเปล่า ขนาด/จำนวน 1.1 เนื้อที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ 1.2 เนื้อที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ 1.3 เนื้อที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 20 ไร่ 1.4 เนื้อที่ดินไม่เกิน 20 ไร่ แต่ไม่เกิน 50 ไร่ 1.5 เนื้อที่ดินเกิน 50 ไร่ แต่ไม่เกิน 70 ไร่ 1.6 เนื้อที่ดินเกิน 70 ไร่ แต่ไม่เกิน 100 ไร่ เนื้อที่ดินเกิน 100 ไร่ 100 ไร่แรก 30,000 บาท นอกเหนือจากนั้นตกลงเป็นรายกรณี

ประเมินทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัยรายย่อย
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

บ้านเดี่ยว / อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว),ทาวน์เฮ้าส์,บ้านแฝด 1.เนื้อที่ดินไม่เกิน 100 ตารางวา 2.เนื้อที่ดินไม่เกิน 101- 200 ตารางวา 3.เนื้อที่ดินไม่เกิน 201- 400 ตารางวา 4.เนื้อที่ดินไม่เกิน 400 ตารางวา ขึ้นไป ห้องชุดพักอาศัย/ห้องชุดสำนักงาน 1.พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 2.พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 51-100 ตารางเมตร 3.พื้นที่ใช้สอยเกิน 200 ตารางเมตร

ประเมินทรัพย์สินประเภทอาคารทั่วไป (ประเมินด้วยวิธีต้นทุน) (หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

อาคารขนาดเล็ก 1. พื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร 2. พื้นที่ไม่เกิน 501-1,000 ตารางเมตร 3. พื้นที่ไม่เกิน 1,00 1-2,000 ตารางเมตร อาคารขนาดใหญ่ 1. พื้นที่ไม่เกิน 2,001-5,000 ตารางเมตร 2. พื้นที่ไม่เกิน 5,001-9,999 ตารางเมตร อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 1. พื้นที่ไม่เกิน 1,000-20,000 ตารางเมตร 2. พื้นที่ไม่เกิน 20.001-30,000 ตารางเมตร ราาค่าบริการ 50,000-69,999 บาท 3. พื้นที่ไม่เกิน 3,00 1-50.000 ตารางเมตร 4. พื้นที่เกิน 50,000 ตารางเมตรขึ้นไป ราคาค่าบริการ 100,000 บาทขึ้นไป

ฟรีแลนซ์
Soonthorn

วางแผนการตลาด แผนธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ Business Plan 5 Year,พร้อมจัดทำรายงานและประมาณการทางการเงิน 5 ปี สำหรับ SMEs / รับกำหนดการจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน Corporate KPIs / รับวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร และประเมินมูลค่าของกิจการสำหรับ Start Up เพื่อร่วมกิจการ

04/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน