รับแผนที่ GIS ประกอบรูปเล่มรายงานวิชาการ / วิเคราะห์ข้อมูล GIS

- ทำแผนที่ประกอบเล่มรายงาน ตามรายละเอียดที่ต้องการ (สำหรับงานที่ไม่มีข้อมูลให้ สามารถช่วย Digitize / หาข้อมูลจาก Google Earth ได้) - วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้การวางแผนต่างๆ เช่น การหาพื้นที่เหมาะสมต่างๆ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน รายละเอียดราคาเพิ่มเติม รูปแบบงานไม่ซับซ้อน / ไม่เร่งด่วน ราคาเริ่มต้นที่แผ่นละ 250 บาท รูปแบบงานที่ซับซ้อน ไม่มีข้อมูล เร่งด่วน ราคาเริ่มต้นที่แผ่นละ 300 บาท แผนที่มากกว่า 10 ใบ สามารถยืดหยุ่นค่าใช้จ่ายได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแผนที่ GIS ประกอบรูปเล่มรายงานวิชาการ / วิเคราะห์ข้อมูล GIS

  • 1. แจ้งว่าต้องการแผนที่แบบใด จำนวนเท่าไหร่ ขนาดเท่าไหร่ มีข้อมูลอะไรให้บ้าง
  • 2. ประเมินเวลาในการทำงาน และตกลงค่าจ้าง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ไฟล์งานตามในรูปแบบสกุลที่ต้องการ - ไฟล์ Excel คำนวณขนาดพื้นที่/พื้นที่เหมาะสม หรืออื่นๆ (ในกรณีที่เป็นแผนที่วิเคราะห์ข้อมูล)

ฟรีแลนซ์
supapitch

ประสบการณ์การทำงานด้าน GIS 4 ปี (ทำแผนที่ประกอบเล่มรายงาน / วิเคราะห์ปัจจัยเหมาะสมต่างๆ) มีความเข้าใจด้านภูมิศาสตร์และผังเมือง การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท การวางผังภาคและเมืองมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

08/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน