ออกแบบ-เขียนแบบโครงสร้างอาคาร ทำรายการคำนวณและเซนต์รับรองเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

บริการออกแบบ-เขียนแบบโครงสร้างอาคาร วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคาร ตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ได้งานที่ประหยัดและมีความปลอดภัย สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.1 แบบโครงสร้าง โดยจัดส่งให้เป็นไฟล์ DWG. และไฟล์ PDF 1.2 ไฟล์รายการคำนวณ PDF 1.3 เล่มรายการคำนวณและเซนต์รับรอง (เงื่อนไขเป็นไปตามใบเสนอราคา) 1.4 แบบโครงสร้างขนาด A3 และเซนต์รับรอง (เงื่อนไขเป็นไปตามใบเสนอราคา)

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.งานออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบโครงสร้าง ทำรายการคำนวณ พร้อมลงนามในแบบก่อสร้าง -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 101-250 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 4,000 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 251-350 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 8,000 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 351-450 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 10,000 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 451 ตร.ม. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม.ไปคิดค่าใช้จ่ายเหมารวม 15,000 บาท **** พื้นที่เหมือนกัน เกิน 80% คิดครั้งเดียวเช่น หอพัก คอนโด (มี 10 ชั้น เหมือนกันทุกชั้น คิดชั้นเดียว) 2.กรณีที่จำเป็นต้องใช้ สามัญวิศวกรโยธา(สย.) หรือ วุฒิวิศวกรโยธา(วย.) เป็นผู้รับรองรายการคำนวณ ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ-เขียนแบบโครงสร้างอาคาร ทำรายการคำนวณและเซนต์รับรองเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

  • 1. ลูกค้าตกลงซื้อบริการ พร้อมส่งมอบไฟล์แบบ มาให้ผู้รับจ้างทำงาน
  • 2. ผู้รับจ้างดำเนินการตามกำหนดเวลา และส่งมอบไฟล์งานตามตกลง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1.บริการงานออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบโครงสร้าง ทำรายการคำนวณ พร้อมลงนามในแบบก่อสร้าง ในพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 100 ตารางเมตร และเป็นอาคารชั้นเดียว สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.1 แบบโครงสร้าง โดยจัดส่งให้เป็นไฟล์ .DWG และไฟล์ .PDF 1.2 ไฟล์รายการคำนวณ .PDF 1.3 เล่มรายการคำนวณและเซนต์รับรอง 1.4 แบบโครงสร้างขนาด A3 และเซนต์รับรอง

ฟรีแลนซ์
Sorawis

วิศวกรโครงสร้าง รับออกแบบ-เขียนแบบโครงสร้าง บ้านพักอาศัย หอพัก อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โกดัง อาคารเก็บสินค้า งานต่อเติมอาคาร และอื่นๆ จัดทำรายการคำนวณโครงสร้างเพื่อยื่นขออนุญาต เซ็นต์รับรองแบบโครงสร้าง วิเคราะห์และออกแบบด้วยหลักวิศวกรรม เพื่อให้ได้งานที่ประหยัดและมีความปลอดภัย

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน