ที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ

ปรึกษาข้อมูลเชิงวิชาการทางด้านภูมิสารสนเทศ โดยครอบคลุมงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำแผนที่ประกอบ งานด้านการสำรวจพื้นที่ ทั้งงานวิจัย งานโครงการ และวิทยานิพนธ์ ครอบคลุมงานทางด้านภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานด้านผังเมือง ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ

  • 1. ประสานรายละเอียดงานกับผู้ว่าจ้าง และตกลงรายละเอียด
  • 2. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยกรอบเวลาเป็นไปตามกรอบเวลาของผู้ว่าจ้าง และกรอบเวลาของเนื้องาน
แพ็กเกจ
งานด้านภูมิสารสนเทศ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานด้านภูมิสารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

ฟรีแลนซ์
ทรงยศ

ผมทรงยศ อยู่สุข หรือ ต่อ นะครับ เรียนจบภูมิศาสตร์ มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การจัดทำแผนที่ประกอบรายงาน วิทยานิพนธ์ การสำรวจข้อมูลภาคสนาม โดยสามารถสนับสนุนงานในหลายๆ ด้านทั้งงานวิจัย งานโครงการ ครอบคลุมด้านภูมิศาสตร์ การประเมินผลกระสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านผังเมือง เป็นต้น

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน