รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย

0.0

รับพิสูจน์อักษรบทความวิชาการ รายงาน งานวิจัย นวนิยาย นิยายขนาดสั้น แฟนฟิคชั่น - ตรวจสอบการสะกดคำ การเขียนทับศัพท์ การใช้คำให้ตรงบริบท - เกลาภาษา - การเว้นวรรค การใช้เครื่องหมายวรรคตอน - เพิ่มเติมสำหรับงานวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงและความถูกต้องของการเขียนอ้างอิง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย

  • 1. ลูกค้าแจ้งประเภทงานที่ต้องการ เช่น ต้องการให้พิสูจน์อักษรแฟนฟิคขนาดสั้น
  • 2. ลูกค้าให้รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ต้องการรูปแบบการอ้างอิงงานวิชาการที่ต้องการแบบ apa 6th edition รูปแบบฟ้อนต์และขนาดตัวอักษรที่ต้องการ(เพื่อความสะดวกในการตรวจเส้นวรรคและจัดหน้า)
แพ็กเกจ
฿ 250
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ราคางานหน้าละ 4 บาท ระยะเวลาทำงาน - บทความหรือนิยายขนาดสั้นไม่เกิน 8 หน้า 1-3 วัน - งานเกินกว่า 8 หน้าขึ้นไป 4-14 วัน ส่งงานในรูปแบบ .pdf หรือ google document


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Songsuda
Songsuda

นิสิตครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกสังคมศึกษา มีความสามารถในการพิมพ์/คีย์ข้อมูล ตรวจสอบภาษา ความถูกต้องของข้อมูลและการเขียนอ้างอิงงานเขียนเชิงวิชาการ มีประสบการณ์การทำงานเขียน พิสูจน์อักษร จัดหน้าแฟนฟิคชั่นกว่า 7 ปี

นิสิตครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกสังคมศึกษา มีความสามารถในการพิมพ์/คีย์ข้อมูล ตรวจสอบภาษา ความถูกต้องของข้อมูลและการเขียนอ้างอิงงานเขียนเชิงวิชาการ มีประสบการณ์การทำงานเขียน พิสูจน์อักษร จัดหน้าแฟนฟิคชั่นกว่า 7 ปี

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!