milestone

รับเขียนแอพมือถือ Mobile Application ( Hybrid - Flutter )

- เครื่องมือและภาษาที่ใช้พัฒนาเราใช้เทคโนโลยีใหม่เสมอ คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าลงทุน พร้อมรับประกันและ Support ตลอด 1 ปี มั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหม่(Startup) หรือธุรกิจใหญ่ - พัฒนา Cross Platform โดยใช้ Flutter(New) ซึ่่งจะได้ทั้งระบบ IOS และ ANDROID ในการพัฒนาครั้งเดียว - สามารถพัฒนาในส่วนของ Web Service (API) สำหรับติดต่อกับ Application และในส่วนของการออกแบบฐานข้อมูล - สามารถพัฒนา Web Front-End และ Back-End เพื่อเชื่อมต่อกับ Application หรือ ระบบอื่น ๆ - ติดตั้งและ Config Server ที่จะใช้วางข้อมูลต่าง ๆ ให้ฟรี รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน หากส่งมอบงานแล้วสามารถแจ้งให้แก้ไขงานเพิ่มเติมได้ ค่าใช้จ่ายตามความยากง่ายของงานที่เพิ่มใหม่

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแอพมือถือ Mobile Application ( Hybrid - Flutter )

  • 1. รับฟังความต้องการของลูกค้า กำหนดขอบเขตการทำงาน
  • 2. แจ้งราคาประเมิน และส่งใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. คุยรายละเอียดกับลูกค้าถึงขอบเขตงานที่จะทำ 2. สรุปขอบเขตงานพร้อม flow การทำงานของโปรแกรมให้กับลูกค้า 3. นำเสนอราคาและเวลาในการเขียนและทดสอบระบบ 4. ลูกค้าตกลงและเซนสัญญาจ้างงาน 5. พัฒนาระบบตามขอบเขตงานที่ตกลงกับลูกค้า 6. แจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าเป็นระยะ ๆ และตกลงเพื่อปรับปรุงแก้ไข 7. เมื่อเสร็จงานเรียบร้อยส่งมอบงานให้ลูกค้า 8. ดูแลและ Support งานให้ลูกค้ากรณีที่ระบบงานมีปัญหาระยะเวลา 3 เดือน ฟรี

ฟรีแลนซ์
songpon

- ป.ตรี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ - ทำเวปไซต์ ด้วย Wordpress - มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Internet Marketing หลงไหลในการทำ SEO และการทำเพจFacebook สำหรับธุรกิจ และการทำโฆษณา บน Facebook - มีความสามารถในด้าน การทำภาพกราฟฟิค เข่น ออกแบบโลโก้ แบนเนอร์ ด้วยการใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator

01/2018
เป็นสมาชิก
80 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
42 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน