ผู้ช่วยทำเอกสาร การเงิน ค้นหาข้อมูล

ทำหน้าที่เป็น ผู้ช่วยจัดทำเอกสารการเงิน สรุปยอดขาย สรุปยอดค่าใช้จ่าย รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี และรับค้นหาข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงทำเอกสารส่งมอบงานด้านระบบสารสนเทศได้ และยังค้นหาข้อมูลทุกประเภทที่คุณต้องการ ให้เราดูแลระบบเอกสารให้คุณโดยไม่จ้างพนักงานเต็มเวลา ลดต้นทุนกิจการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ผู้ช่วยทำเอกสาร การเงิน ค้นหาข้อมูล

  • 1. ขอทราบรายละเอียดของงาน ปริมาณงาน และขอบเขตการทำงาน รวมถึงหากต้องการให้ค้นหาข้อมูล
  • 2. กำหนดระยะเวลาการทำงาน เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน รูปแบบการประสานงานและส่งงาน
แพ็กเกจ
สุดคุ้ม 1 วัน/สัปดาห์
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการค้นหาเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกิจการ ออกเอกสารการเงิน วางบิล ส่งสินค้า กำหนดสัปดาห์ละ 1 วัน เหมาะกับกิจการขนาดเล็ก แม่ค้าออนไลน์

กลาง ๆ ไม่จ้างประจำ 2-3 วัน / สัปดาห์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการจัดการเอกสารให้เรียบร้อย จัดทำเอกสารส่งงาน สรุปยอดขาย ยอดค่าใช้จ่าย และสรุปงาน 2-3 วันต่อสัปดาห์ ประเภทธุรกิจร้านค้าขนาดกลาง ไม่ต้องจ้างพนักงานประจำ

จัดเต็ม 5 วัน/สัปดาห์
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เหมาะกับคุณลูกค้าที่ต้องการผู้ช่วยประจำ มีปริมาณเอกสารที่ต้องจัดการทุกวัน รวมถึงดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เหมาะกับธุรกิจที่ยังต้องการผู้ชาย Full time เวลาทำงานปกติ 9.00 - 17.00 น. (หรือแล้วแต่จะตกลงกัน) ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

ฟรีแลนซ์
อนงค์พร

ประวัติการทำงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ถนัดทำงานเอกสาร , ค้นหาข้อมูล , จัดทำรายงาน , คู่มือการใช้งานระบบ , เอกสารการเงิน ออกใบวางบิล ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน รายงานยอดขาย รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี

02/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน