รับสืบทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา

ยินดีให้บริการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาด ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อคุ้มครองหรือรับรองสิทธิที่เกี่ยวเนื่องจากการบังคับคดี รวมถึงรับเป็นตัวแทนของฝ่ายเจ้าหนี้และหรือลูกหนี้ เจรจาประนอมหนี้ตามคำพิพากษา รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและมีใบเสร็จ โดยทางเราจะสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก่อนและจะตั้งเบิกกับท่านพร้อมเอกสารประกอบในภายหลัง ค่าธรรมเนียมศาลและค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ลูกค้าจะต้องผู้การชำระ โดยทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าคดีของท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงินเท่าใด นอกจากนี้ การบริการดังกล่าวข้างต้น ทางเรายินดีให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น หากต้องดำเนินการนอกเขตพื้นที่ดังกล่าว ทางเราขอเรียกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติม รวมถึงค่าที่พัก (ถ้ามี)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสืบทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา

  • 1. ลูกค้านำส่งสำเนาคำพิพากษาของศาล และข้อมูลของลูกหนี้ให้ทนายความทราบ
  • 2. ทนายความตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้รับ และติดต่อกลับเพื่อสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดอีกครั้ง
แพ็กเกจ
สืบหาทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

บริการสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บ้าน หรือคอนโด ข้อมูลการทำงาน บัญชีเงินฝากธนาคาร ข้อมูลทรัพย์สินคู่สมรสของลูกหนี้ ข้อมูลการถือกรรมสิทธิ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ข้อมูลการถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทจำกัด ข้อมูลงบการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่ลูกค้าต้องการทราบ

ยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

บริการอายัดทรัพย์ ได้แก่ การอายัดเงินเดือนค่าจ้าง, อายัดเงินปันผลหุ้น, อายัดเงินปันผลสหกรณ์, อายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร, อายัดสิทธิเรียกร้องประเภทอื่นๆ ของลูกหนี้ บริการยึดทรัพย์ ได้แก่ การยึดที่ดิน บ้าน หรือคอนโดของลูกหนี้, การยึดเครื่องจักร, การยึดหุ้นในบริษัทจำกัด, การยึดทรัพย์สินภายในบ้าน, การยึดเครื่องประดับอันมีค่า รวมถึงยึดทรัพย์สินอื่นๆของลูกหนี้ที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

ยื่นคำร้องขอคุ้มครองหรือรับรองสิทธิที่เกี่ยวเนื่องจากการบังคับคดี
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

บริการยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์, คำร้องขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ, คำร้องขัดทรัพย์, คำร้องขอกันส่วนทรัพย์, คำร้องขอลดเงินอายัด, คำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด, คำร้องขอเพิกถอนการยึดทรัพย์หรือการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ, คำร้องขอบังคับขับไล่, คำร้องคัดค้านบัญชีส่วนเฉลี่ย และคำร้องอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดต่อศาลที่มีเขตอำนาจ

ฟรีแลนซ์
SOMCHET

ทนายสมเจต รู้คุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทวงถามหนี้และการบังคับคดีแพ่ง ดังนั้น "หากคุณมีปัญหาหรือเบื่อหน่ายกับการตามหนี้กับลูกหนี้" ผมยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมจัดการปัญหาเหล่านั้นให้กับคุณ

04/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน