รับเขียน "บทความทางกฎหมาย"

รับเขียนบทความทางกฎหมาย โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่เครียด สื่อสารด้วยถ้อยคำที่เป็นกันเอง ได้รับทั้งความรู้และความเห็นจากประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งเป็นทนายความอาชีพโดยตรง ตัวอย่างเช่น - กฎหมายธุรกิจ - กฎหมายแรงงาน - กฎหมายครอบครัว - กฎหมายมรดก - กฎหมายภาษี - กฎหมายอาญา เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน "บทความทางกฎหมาย"

  • 1. กำหนดหัวข้อ หรือ ประเภทของกฎหมาย ที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้เขียนเป็นบทความ
  • 2. ตกลงเรื่องราคาค่าจ้างและกำหนดกรอบเวลาในการเขียน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

*บทความทางกฎหมาย จำนวน 1 บทความ ซึ่งประกอบด้วย 1. เนื้อหาทางกฎหมาย 2. คดีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง 3. ความเห็นจากผู้เขียนซึ่งเป็นทนายความอาชีพ *บทความ 1 บท มี 2 หน้ากระดาษ A4 ไม่มีรูปภาพประกอบ ขนาดตัวอักษร 16 *ค่าเขียนบทความหน้าละ 800 บาท ส่งมอบงานเป็นไฟล์ WORD

ฟรีแลนซ์
SOMCHET

ทนายสมเจต รู้คุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทวงถามหนี้และการบังคับคดีแพ่ง ดังนั้น "หากคุณมีปัญหาหรือเบื่อหน่ายกับการตามหนี้กับลูกหนี้" ผมยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมจัดการปัญหาเหล่านั้นให้กับคุณ

04/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน