ออกแบบโครงสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวและชั้นลอย พร้อมเซ็นต์รับรองแบบและรายการคำนวณ

ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างอาคาร เป็นบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม. ให้มีขนาดโครงสร้างที่เหมาะสม โดยใช้โปรแกรมจำลอง 3 มิติ เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างให้ถูกต้อง และใช้โปรแกรมเขียนแบบ auto cad จัดทำรายละเอียดแบบก่อสร้าง พร้อมรายการคำนวณเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง อย่างสมบูรณ์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบโครงสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวและชั้นลอย พร้อมเซ็นต์รับรองแบบและรายการคำนวณ

  • 1. รับงานจากเจ้าของงานหรือผู้ว่าจ้าง
  • 2. ทำความเข้าใจความต้องการของเจ้าของ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

แบบก่อสร้างทั้งสำหรับขออนุญาตและสำหรับก่อสร้างเป็นไฟล์PDFหรือเป็นแบบขนาด A3

ฟรีแลนซ์
ไฟซอล

ผมชื่อไฟซอล เป็นวิศวกรออกแบบโครงสร้างอาคาร มีความถนัดในงานออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างทั้งโครงสร้างคอนกรีตเหล็กและโครงสร้างเหล็ก คำนวณตามมาตราฐานการออกแบบ เพื่อให้อาคารมั่นคงปลอดภัยต่อการใช้งาน ประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง และสอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรม

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
15 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน