รับพิมพ์งานทุกชนิด, คีย์ข้อมูล Excel, จัดทำสูตร, วิเคราะห์แบบประเมิน, จัดหน้าหนังสือ, งานนำเสนอต่างๆ

รับพิมพ์งานเอกสารทุกชนิด, คีย์ข้อมูล Excel, จัดทำสูตร Excel, วิเคราะห์แบบประเมินพร้อมใส่สูตร, จัดหน้าหนังสือ วิจัย เล่มรายงาน, ทำ Slide Power Point งานนำเสนอต่างๆ ทำตามที่ลูกค้าต้องการ - พิมพ์จากเอกสารภาพถ่าย พิมพ์จากหนังสือ หรือจากไฟล์ pdf ตามที่ต้องการ พิมพ์ได้ ทั้ง Word, Excel, PowerPoint อื่นๆ รับพิมพ์ทั้ง ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ หรือสูตรทางคณิตศาสตร์ - ระบุขนาดตัวอักษร ฟอนต์ ขนาดขอบกระดาษให้ชัดเจน พร้อมทั้งรายละเอียดอื่นๆ - คีย์ข้อมูล Excel ตามเอกสาร, ภาพถ่าย หรืออื่นๆ - จัดทำสูตร Excel โดยลูกค้าระบุว่าต้องการข้อมูลหรือนำไปใช้ในด้านใด - วิเคราะห์แบบประเมินพร้อมใส่สูตร ไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน หรือค่า SD ต้องการข้อมูลด้านใดเพิ่มสามารถแจ้งได้ - จัดหน้าหนังสือ วิจัย เล่มรายงาน - รับออกแบบสไลด์ power point เพียงให้หัวข้อหลัก ทางเราหาข้อมูลให้ หรือจะส่งข้อมูลให้ก็ได้ - รับประกันคุณภาพของงาน สอบถามได้ตลอดเวลา หากต้องการแก้ไขสามารถส่งแก้ไขได้ฟรี 3 ครั้ง - รับส่งไฟล์ผ่านทาง E-mail หรือไลน์เท่านั้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานทุกชนิด, คีย์ข้อมูล Excel, จัดทำสูตร, วิเคราะห์แบบประเมิน, จัดหน้าหนังสือ, งานนำเสนอต่างๆ

  • 1. คุยรายละเอียดงานที่ต้องการ พร้อมทั้งตกลงราคา พร้อมระบุวัน เวลา ที่ต้องการรับงาน
  • 2. ฟรีแลนซ์ทำงาน
แพ็กเกจ
Package A
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.พิมพ์เอกสารไฟล์ Word (ภาพถ่าย เอกสารต้นฉบับ หนังสือ) - ภาษาไทย แผ่นละ 10 บาท - ภาษาอังกฤษ แผ่นละ 15 บาท - สูตรทางคณิตศาสตร์ แผ่นละ 20 มากกว่า 100 หน้า ใช้เวลา 2-3 วัน ได้ทั้งไฟล์ word, pdf ส่งผ่าน E-Mail หรือ Line 2. จัดหน้าหนังสือ วิจัย เล่มรายงาน - จัดหน้าเอกสารเช็คคำผิดพร้อมแก้ไข รับขั้นต่ำ 100 หน้า หากมีมากกว่า 100 หน้าเพิ่มหน้าละ 2.50 บาท หากต่ำกว่า 100 หน้าคิดราคาเริ่มต้น 250 บาท ได้ทั้งไฟล์ word, pdf ส่งผ่าน E-Mail หรือ Line (งานทุกชิ้นต้องการแก้ไข แก้ไขให้ฟรีจำนวน 3 ครั้ง)

Package B
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1.คีย์ข้อมูล Excel - คีย์ข้อมูล Excel ตามเอกสาร, ภาพถ่าย หรืออื่นๆ - จัดทำสูตร Excel โดยลูกค้าระบุว่าต้องการข้อมูลหรือนำไปใช้ในด้านใด - วิเคราะห์แบบประเมินพร้อมใส่สูตร ไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน หรือค่า SD ต้องการข้อมูลด้านใดเพิ่มสามารถแจ้งได้ 2. ออกแบบสไลด์ power point เพียงให้หัวข้อหลัก ทางเราหาข้อมูลให้ หรือจะส่งข้อมูลให้ก็ได้ ส่งผ่าน E-Mail หรือ Line (งานทุกชิ้นต้องการแก้ไข แก้ไขให้ฟรีจำนวน 3 ครั้ง)

ฟรีแลนซ์
ratthasat

มีความถนัดในด้านการใช้ Microsoft office ขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น excel, word, powerpoint และอื่นๆ

08/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน