สร้างแบบประเมิน,แบบสอบถาม,ข้อสอบ,แบบฟอร์มสมัครงาน,แบบฟอร์มลงทะเบียนฯ โดย Google Form

สร้่างแบบฟอร์มตามความต้องการของลูกค้า แบบฟอร์มที่สามารถสร้างได้จาก google form เช่น - แบบประเมิน,แบบสอบถามความพึงพอใจ - สร้างข้อสอบ แบบทดสอบต่างๆ ถามตอบ เป็น choice หรือ พิมพ์เป็นคำตอบฯ (ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่าย) - แบบฟอร์มสมัครงาน ,ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ต่างๆ *** แบบฟอร์มต่างๆที่กล่าวข้างต้น ทำจาก Google form เท่านั้น***

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้างแบบประเมิน,แบบสอบถาม,ข้อสอบ,แบบฟอร์มสมัครงาน,แบบฟอร์มลงทะเบียนฯ โดย Google Form

  • 1. ลูกค้าส่งข้อมูลรายละเอียดงานที่ต้องการให้
  • 2. ฟรีแลนซ์รับทราบข้อมูลและแจ้งการประเมินราคากับลูกค้า
แพ็กเกจ
*แบบสอบถามออนไลน์ 1-30 ข้อ 300 บาท*
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- แบบฟอร์มออนไลน์ รับเป็นลิงค์หรือต้องการเป็น qr-code ก็ได้ - รับผลการตอบกลับ หรือรายงานผลการตอบแบบฟอร์มออกมาเป็นไฟล์ excel - มีกราฟแสดงผลการตอบแบบฟอร์มออนไลน์ หากต้องพิมพ์แบบประเมินเองจากข้อมูลที่ลูกค้าส่งให้ คิดเพิ่ม 100 บาท งานด่วนคิดเพิ่ม 200 บาท

*ข้อสอบ แบบทดสอบ ออนไลน์ 1-35 ข้อ 350*
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- แบบฟอร์มออนไลน์ รับเป็นลิงค์หรือต้องการเป็น qr-code ก็ได้ - รับผลการตอบกลับ หรือรายงานผลการตอบแบบฟอร์มออกมาเป็นไฟล์ excel - มีกราฟแสดงผลการตอบแบบฟอร์มออนไลน์ หากต้องพิมพ์แบบประเมินเองจากข้อมูลที่ลูกค้าส่งให้ คิดเพิ่ม 200 บาท งานด่วนคิดเพิ่ม 200 บาท

*แบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมกิจกรรมต่างๆ 1-25 ข้อ 300
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- แบบฟอร์มออนไลน์ รับเป็นลิงค์หรือต้องการเป็น qr-code ก็ได้ - รับผลการตอบกลับ หรือรายงานผลการตอบแบบฟอร์มออกมาเป็นไฟล์ excel - มีกราฟแสดงผลการตอบแบบฟอร์มออนไลน์ งานด่วนคิดเพิ่ม 200 บาท หากต้องพิมพ์แบบประเมินเองจากข้อมูลที่ลูกค้าส่งให้ คิดเพิ่ม 100 บาท

ฟรีแลนซ์
ยุภาวดี

ฉันจบปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบัน ฉันเป็นพนักงานเอกชนแห่งนึง ตำแหน่ง webmaster มีหน้าที่ตั้งแต่การออกแบบเว็บไซต์ ตัดเว็บ สร้างเว็บ ออกแบบแบนเนอร์ลงเว็บ และเป็นadmin คอยให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเว็บไซต์

02/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน