บริการตรวจสอบบัญชี จัดทำงบการเงินและคำนวณภาษีเงินได้

- ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีมากว่า 300 บริษัท - แนะนำให้ลูกค้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 1) เเจ้งโปรเเกรมบัญชีที่ใช้งาน 2) ลักษณะของธุรกิจ 3)ความต้องการตรวจระบบการควบคุมภายใน 4) จำนวนรายได้ จำนวนสัญญาทางการเงิน 5) ข้อมูลหลักที่ใช้ประเมินราคาได้แก่ งบทดลอง งบแยกประเภท งบการเงินปีเก่า บริการ: ให้บริการตรวจสอบบัญชีรายปี ค่าตรวจสอบบัญชีขึ้นอยุ่กับมูลค่ารายได้รวมของบริษัท และจำนวนชม. ที่คาดว่าจะต้องใช้ในการตรวจสอบ สิ่งที่จะได้รับ : - ตรวจสอบบัญชี และทำงบการเงิน - คำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคล - ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจทางบัญชี และภาษี - ลดความผิดพลาดในการดำเนินกิจการ - งบเปล่า (ไม่มีรายได้ค่าใช้จ่าย หรือสินทรัพย์หนี้สินค้างจ่าย) ใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน 4 ชั่วโมง - ฟรี! ให้คำปรึกษาด้านการบันทึกบัญชี การบริหาร หรือลงทุนได้ตลอดระยะเวลาการทำงาน - ฟรี! .ให้คำปรึกษาด้านภาษี การลดหย่อนภาษี Tax planning * ไม่รับตรวจสอบกิจการก่อสร้าง * นับสินค้าคงเหลือ ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนชม. ที่ใช้นับ และค่าเดินทาง โดยค่าเดินทางนับจาก ฺBTS ทองหล่อ หรือ BTS อโศก หรือ BTS ปู่เจ้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการตรวจสอบบัญชี จัดทำงบการเงินและคำนวณภาษีเงินได้

  • 1. ประเมินราคาสอบบัญชี และนำส่ง Quotation
  • 2. ตกลงรับงานโดยผู้ว่าจ้างจ่ายเงินผ่าน Fastwork
แพ็กเกจ
บริการตรวจสอบบัญชีรายปี
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

หน้ารายงานของผู้สอบบัญชี พร้อมงบการเงิน และภงด.50 ที่เซ็นรับรองโดยผู้สอบบัญชี (ราคาที่แจ้งเป็นราคาเริ่มต้นสำหรับบริษัทที่ไม่มีรายได้และค่าใช้จ่าย ราคาจะปรับขึ้นตามความซับซ้อนของงาน) *สัญญาเช่าซื้อ เช่าการเงินและเงินกู้จากสถาบันการเงินบวกเพิ่มสัญญาละ 800 บาท *ไม่รับตรวจสอบกิจการก่อสร้าง - ฟรี ! งบการเงินมีให้ทั้งเเบบไฟล์ PDF พร้อม ปริ้นหรือไฟล์ Excel พร้อมแก้ไข - ฟรี ! ให้บริการปรึกษาด้านภาษี และการบันทึกบัญชี

บริิการตรวสอบการควบคุมภายใน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รายงานแนะนำจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ ความเสี่ยงจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกิจการ และวิธีปิดความเสี่ยงนั้นๆ (ค่าบริการคิดเป็นรายวันไม่รวมค่าเดินทาง)

คำนวณประมาณการผลประโยชน์พนักงานเพื่อจัดทำงบการเงิน (สำหรับกิจการ NPAE)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- คำนวณสำรองผลประโยชน์พนักงาน สำหรับบริษัทที่มีพนักงงานประจำนอกเหนือจากกรรมการบริษัท - คำนวณโดยใช้อัตราการหมุนเวียนพนักงาน วันเกิด วันเริ่มทำงาน กำหนดอายุเกษียณของบริษัท - คำนวณตามกม. การคุ้มครองแรงงานล่าสุด (พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 - ผู้ว่าจ้างจะได้รับไฟล์ Excel การคำนวณเพื่อนำไปใช้คำนวณด้วยตนเองในปีถัดไป *ค่าบริการคำนวณตามจำนวนพนักงาน - พนักงานประจำไม่เกิน 50 คน 4000 บาท - พนักงานประจำไม่เกิน 100 คน 5000 บาท

ฟรีแลนซ์
พิชญา

ผู้สอบมีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีและทำบัญชีกว่า 7 ปี มุ่งหวังเป็นผู้ให้บริการที่ผู้ว่าจ้างรู้สึกไว้ใจ รับผิดชอบ ตรงเวลา และไม่ทิ้งงานแน่นอนค่ะ

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน