รับรองลายมือชื่อและเอกสาร

ทำคำรับรองลายมือชื่อหรือเอกสาร โดยทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร Certify or notarize signatures or documents by a Notarial Services Attorney (equal to Notary Public)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับรองลายมือชื่อและเอกสาร

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ต้องการให้รับรอง
  • 2. ทนายความแจ้งราคาค่าบริการตามขอบเขตของเอกสารที่ต้องทำคำรับรอง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. ได้รับการรับรองลายมือชื่อหรือเอกสารตามแนวปฏิบัติของสภาทนายความ (ประกอบด้วยลายมือชื่อทนายความ, ตราประทับ (Notary Seal), และสติ๊กเกอร์ที่ออกโดยสภาทนายความ) 2. สำเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารของทนายความที่ทำคำรับรอง

ฟรีแลนซ์
Siwarut

ทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา และทนายความรับรองลายมือชื่อและเอกสาร มีประสบการณ์ตรงสายใน Law Firm ระดับประเทศ สื่อสารภาษาไทย-อังกฤษ เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ทั้งการจดทะเบียนและการบังคับใช้สิทธิ, การร่าง/ตรวจสัญญาภาษาไทย-อังกฤษ, และการรับรองลายมือชื่อและเอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

09/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน