เขียนแบบออกแบบ สถาปัตยกรรม แลนด์สเคป โครงสร้าง

ออกแบบสถาปัตกรรมโดยโปรแกรม Sketch Up ออกแบบวิศวกรรมโดยโปรแกรม Midas Gen และ Design Plus ที่มีความแม่นยำ ทันสมัยและเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน เขียนแบบโดยโปรแกรม Autocad มีงานออกแบบ พร้อมทั้งมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาเซ็นสามารถรับรอง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบออกแบบ สถาปัตยกรรม แลนด์สเคป โครงสร้าง

  • 1. รับข้อมูลและความต้องการของผู้ว่าจ้าง
  • 2. ทำแบบร่างครั้งที่ 1
แพ็กเกจ
ครอบคลุมทุกอย่างพร้อมก่อสร้าง
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

-ไฟล์ PDF และ ไฟล์งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (Dwg Skp Word Excel Jpg) -เอกสารใบประกอบวิชาชีพสถาปัตกรรมกรณีต้องใช้ -เอกสารใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกรณีเข้าข่ายอาคารใน พรบ.วิศวกรรมควบคุม เริ่มต้น ตรม.ละ 250 บาท เริ่มต้น 7500 บาท หรือ ตามที่ตกลงคิดตามพื้นที่ใช้สอย

ทำ Backup sheet และ BOQ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ PDF และ Excel เริมต้นที่ 2500 หรือ ตามที่ตกลงคิดตามพื้นที่ใช้สอย

ออกแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-ไฟล์ PDF -ไฟล์ CAD เริ่มต้น ตรม.ละ 20 บาท เริ่มต้น 1500 บาท หรือ ตามที่ตกลงคิดตามพื้นที่ใช้สอย

ฟรีแลนซ์
ศิวเรศ

วิศวกรโยธา-โครงสร้างที่มีใบประกอบวิชาชีพ และ กราฟฟิกดีไซน์

02/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน