รับออกแบบโครงสร้างอาคาร เขียนแบบขออนุญาติก่อสร้าง พร้อมเซ็นต์รับรอง

- งานออกแบบโครงสร้างอาคาร รายการคำนวน เขียนโครงสร้าง เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้างกับเทศบาล - งานเซ็นต์รับรองแบบแปลน โดยสามัญวิศวกรโยธา เลขทะเบียน สย.13042 - งานถอดปริมาณวัสดุและราคา BOQ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบโครงสร้างอาคาร เขียนแบบขออนุญาติก่อสร้าง พร้อมเซ็นต์รับรอง

  • 1. ลูกค้าตกลงว่าจ้างและเตรียมข้อมูลเบื้องต้น เช่น แบบร่าง/Concept/ข้อมูลที่ต้องการ/ข้อมูลที่ฟรีแลนด์ร้องขอ
  • 2. ฟรีแลนด์ ส่งเอกสารให้ตรวจสอบและลูกค้ายืนยันความถูกต้อง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เอกสารไฟล์ .pdf /.cad และปริ้นเอกสารตัวจริง เซ็นต์รับรองสดๆ(ถ้าต้องการ จะส่งให้ทางไปรษณีย์) ได้แก่ - แบบโครงสร้าง - แบบสถาปัตย์(ถ้ามี) -แบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล(ถ้ามี) -รายการคำนวน - วิศวกรเซ็นต์รับรอง(ถ้ามี) - สถาปนิกเซ็นต์รับรอง(ถ้ามี) -ใบสรุปปริมาณวัสดุและราคา BOQ (ถ้ามี)

ฟรีแลนซ์
คุณศิวา

ฟรีแลนด์รับออกแบบโครงสร้างอาคาร เซ็นต์รับรองแบบ เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง งานที่พักอาศัย อาคารพานิชย์ โกดัง และโรงงาน ยินดีให้คำแนะนำฟรี มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรโยธา เลขทะเบียน สย.13042

01/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
28 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน